Anasayfa    |  Dergi Hakkında   |  Amaç ve Kapsam   |  Yayın Etiği   |  Yazım ve Yayın Koşulları   |  Makale Yayınlama Süreci   |  Yazar/Hakem Girişi   |  İletişim   |

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


2 Vol.5 SayıEditör
Prof. Dr. İbrahim Halil SUGÖZÜ

Editör Yardımcısı
Prof. Dr. Mbodja MOUGOUE

Turkiye  2019

Jenerik  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenGüngör KARAKAŞ , Arif KUMAS  
Hititlerde Tarımsal Üretimde Bazı Suçlara Karşı Yaptırımların İncelenmesi ve Türk Hukukuyla Karşılaştırılması
Sayı 2 Vol.5, s.209-216

Sanctions of Some Crimes in Agricultural Production in the Hittites and Comparison of Turkish Penal Code
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.866
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tuba YILDIZ , Tunay BOSTAN GÖKTÜRK  
Sanayileşme, Şehirleşme ve Çevre Kirliliği Arasındaki İlişki: Türkiye İçin Bir ARDL Sınır Testi Yaklaşımı
Sayı 2 Vol.5, s.217-229

Relationship Between Industrialization, Urbanization and Environmental Pollution: An ARDL Bounds Testing Approach For
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.824
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erkan Turan DEMİREL , Göknur KILIÇ  
Duygusal Zekâ Mesleki Stres İlişkisinin Duygusal Emeğin Aracılık Etkisi Bağlamında Okunması: Elazığ Sağlık Çalışanları Örneği
Sayı 2 Vol.5, s.230-257

Reading The Relationship Between Emotional Intelligence and Occupational Stress in The Context of The Mediating Effects of Emotional Labor
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.869
Özet | Abstract | Tam Metin |

Celile ALTAY , İbrahim Halil Sugözü  
İstihdam ve Savunma Harcamaları’nın GSYH Üzerindeki Etkisi:1991-2016 Türkiye Örneği
Sayı 2 Vol.5, s.258-270

Defense spending in GDP and Employment Impact on: The Case of Turkey 1991-2016
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.876
Özet | Abstract | Tam Metin |

Merve COŞKUN  
Marka Bağlılığının Tüketici Satın Alma Davranışları Üzerine Etkisi: X ve Y Kuşaklarının Karşılaştırmalı Analizi
Sayı 2 Vol.5, s.271-286

The Effect of Brand Loyalty on Consumer Buying Behavior: Comparative Analysis of X and Y Generations By Gender
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.874
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdullah Aydın  
2014 Yerel Seçimlerinin Belediye Meclis Üyeliği Bağlamında Kümeleme ve Çok Boyutlu Ölçekleme Analizleri İle Değerlendirmesi: Hatay’da Bir Uygulama
Sayı 2 Vol.5, s.287-302

Evaluation of The 2014 Local Elections in The Context of Municipal Council Membership with Clustering and Multidimensional Scaling Analysis: An Application in Hatay
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.875
Özet | Abstract | Tam Metin |

Eyyüp CEYLAN  
Küreselleşme Sürecinde Yerel Kimliğin Durumu
Sayı 2 Vol.5, s.303-311

The Local Identity in The Age Of Globalization
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.867
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  JAVScongress İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi

  AYRINTILAR İÇİN
  javscongress.com 


  JAVStudies yayın ilkeleri değişti

  JAVStudies Dergisi Yazım ve Yayın ilkelerinde önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Lütfen ilgili sayfamızı inceleyiniz.


  Indeks Taraması Arastirmax

  JAVStudies Dergisi Arastirmax Scientific Publication İndex Tarafından İndekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması Scholarsteer

  JAVStudies Dergisi Scholarsteer Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması InfoBase

  JAVStudies Dergisi, InfoBase Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması Idealonline

  JAVStudies Dergisi, Idealonline Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 

   


  İndeks Taraması SSRN

  JAVStudies Dergisi, Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  Belgelendirme ISO 9001

  JAVStudies dergisi, ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ belgesi almıştır. 


  İndeks Taraması International Index Copernicus

  JAVStudies dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması TEİ

  JAVStudies dergisi Türk Eğitim İndeksi (TEİ) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması SOBİAD

  JAVStudies dergisi Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD) tarafından taranmaya başlamıştır.


  Lisanslama Creative Commons Attribution

  Creative Commons License
  JAVStudies'te yayınlanan çalışmalar Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmaktadır.

  Creative Commons Attribution 4.0 International LicenseAdres :Şırnak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Şırnak/TÜRKİYE
Telefon :04862164008-1201 Faks :
Eposta :javstudies@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri