Anasayfa    |  Dergi Hakkında   |  Amaç ve Kapsam   |  Yayın Etiği   |  Yazım ve Yayın Koşulları   |  Makale Yayınlama Süreci   |  Yazar/Hakem Girişi   |  İletişim   |

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


20 SayıEditör
Doç.Dr. Ömer Okan FETTAHLIOĞLU

Editör Yardımcısı
Yrd.Doç.Dr. Banu TANRIÖVER & Öğr.Gör.Dr. Arif YILDIZ

Kahramanmaraş / Türkiye  2018

Jenerik  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenHüseyin USLU  
Marshall - Lerner Koşulu ve J Eğrisi Hipotezinin Geçerliliği: Farklı Gelir Gurubu Ülkeleri İçin Karşılaştırmalı Bir Analiz
Sayı 20, s.550-561

Validity Of Marshall - Lerner Condition And J Type Hypothesis: A Comparative Analysis for Different Inrome Groups
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.787
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bilal ERDEM & Bülent ÇİZMECİ  
Toplumun Pazarlamaya Bakış Açısı ve Bunun Gerisinde Yatan Nedenler: Nevşehir Örneği
Sayı 20, s.562-576

Marketing Viewpoint of Society and Underlying Reasons: Nevşehir Sample
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.770
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dilek DÖNMEZ POLAT & Hasibe YAZIT  
Destinasyon Web Sitelerinin Analizi: Marmara Bölgesi Örneği
Sayı 20, s.577-588

Analysis Of Destination Websites: Sample Of Marmara Region
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.782
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ekrem SÜZEN & Perihan ABAY  
Türk Yapım Şantiyelerinde İsraf Kavramı ve Çözüm Önerileri
Sayı 20, s.589-597

Concept of Turkish Construction of Solutions And Solution Proposals
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.775
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emre KAYA  
Yeni Kamu Yönetimi Anlayışının Denetim Vizyonu: Ombudsmanlık
Sayı 20, s.598-611

Control Vision Of New Public Administration: Ombudsman Institution
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.780
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erdoğan KORKMAZ  
Güç Mesafesinin Örgütsel Sessizliğe Etkisi: Sağlık Sektörü Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma
Sayı 20, s.612-620

The Effect of Power Distance on Organizational Silence: A Research for The Healthcare Sector Employees
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.778
Özet | Abstract | Tam Metin |

Volkan ALPTEKİN & Hicran KASA & Esra UYGUN  
Yurtiçi Tasarruflar ile Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Türkiye Örneği
Sayı 20, s.621-630

Relationship Between Domestic Saving and Economic Growth: In Turkey
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.785
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gökçen ÖZKAN & Eray KARAKAŞ  
ÇKE’nin 25 OECD Ülkesinde Panel Veri Analizi İle Test Edilmesi: 1990-2014 Yılları
Sayı 20, s.631-641

Testing of EKC with Panel Data Analysis in 25 OECD Countries: Years 1990-2014
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.776
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa Necati ÇOBAN & Rüştü YAYAR  
Demokrasinin Göstergelerinin İnsani Gelişmişlik Üzerine Etkisi: AB Ülkeleri Üzerine Bir Panel Veri Analizi
Sayı 20, s.642-651

The Effect of Democracy Indicators on Humanity Development: A Panel Data Analyses on European Union Countries
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.773
Özet | Abstract | Tam Metin |

Salih MEMİŞ  
Tüketicilerin Konut Seçimini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma
Sayı 20, s.652-665

A Study on Determining The Factors Influencing The Housing Choices of Consumers
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.777
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sevda KÖYÜSTÜ  
Sanal Kaytarma Konusunda Yapılmış Tezlerin İçerik Analizi Yöntemiyle İncelenmesi (2010-2017)
Sayı 20, s.666-679

The Investigation of Theses on the Cyberloafing With Content Analysis Method (2010-2017)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.783
Özet | Abstract | Tam Metin |

Safiye ATEŞ  
Semboller Aracılığıyla Sürdürülen Çatışma Üzerine: Sembolik Çatışma Kuramı
Sayı 20, s.680-689

On The Conflict Sustained Through Symbols: Symbolic Conflict Theory
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.789
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zeynep ARIKAN & Salih GÜRBÜZ  
Tütün Ve Tütün Ürünleri Üzerinden Alınan Vergiler Ve Dünya Uygulamaları
Sayı 20, s.690-698

Taxes on Tobacco and Tobacco Products And World Applications
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.781
Özet | Abstract | Tam Metin |

Durdu Mehmet BİÇKES & Celal YILMAZ & Özgür DEMİRTAŞ  
Sanal Kaytarma Davranışları Ve Kişilik: Bir Alan Çalışması
Sayı 20, s.699-710

Cyberloafing And Personality: A Field Survey
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.788
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  JAVScongress İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi

  AYRINTILAR İÇİN
  javscongress.com 


  JAVStudies yayın ilkeleri değişti

  JAVStudies Dergisi Yazım ve Yayın ilkelerinde önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Lütfen ilgili sayfamızı inceleyiniz.


  Indeks Taraması Arastirmax

  JAVStudies Dergisi Arastirmax Scientific Publication İndex Tarafından İndekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması Scholarsteer

  JAVStudies Dergisi Scholarsteer Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması InfoBase

  JAVStudies Dergisi, InfoBase Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması Idealonline

  JAVStudies Dergisi, Idealonline Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 

   


  İndeks Taraması SSRN

  JAVStudies Dergisi, Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  Belgelendirme ISO 9001

  JAVStudies dergisi, ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ belgesi almıştır. 


  İndeks Taraması International Index Copernicus

  JAVStudies dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması TEİ

  JAVStudies dergisi Türk Eğitim İndeksi (TEİ) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması SOBİAD

  JAVStudies dergisi Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD) tarafından taranmaya başlamıştır.


  Lisanslama Creative Commons Attribution

  Creative Commons License
  JAVStudies'te yayınlanan çalışmalar Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmaktadır.

  Creative Commons Attribution 4.0 International LicenseAdres :Şırnak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Şırnak/TÜRKİYE
Telefon :04862164008-1201 Faks :
Eposta :javstudies@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri