International Journal of Academic Value Studies (JAVSTUDIES)
           
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


21 SayıEditör
Dr. Arif YILDIZ

Editör Yardımcısı


Adıyaman/Türkiye  2018

Jenerik  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenBurak KARAOĞLAN & Murat Tek  
6360 Sayılı Yasaya İlişkin Akademisyenlerin Bakışı Üzerine Değerlendirmeler
Sayı 21, s.711-728

Evaluations on the View of Academicians on Law No. 6360
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.805
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet TEKE & Rıdvan KARALAR  
Dönüşümcü Liderliğin Örgütsel Bağlılığa Etkisinde Çalışan Performansının Rolü: Havacılık Sektöründe Bir Uygulama
Sayı 21, s.729-741

The Role of Employee Performance in The Impact of Transformational Leadership on Organizational Commitment
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.803
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet KARA & Sema DALKILIÇ  
X ve Y Kuşaklarında Satın Alma Karar Sürecinde Algılanan Risk: Mobilya Sektörüne Yönelik Bir Araştırma
Sayı 21, s.742-753

Perceİved Rİsk In Purchase Decision Process In The X And Generation Y: A Study On The Furniture Sector
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.792
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aykut EKİYOR & Kudret Artıkbaev  
Yaşlı Bakım Hizmetlerinde Hizmet Kalitesi: Kastamonu Belediyesi Örneği
Sayı 21, s.754-764

Service Quality In Elderly Care Services: Kastamonu Municipality Sample
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.796
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa ÖZYÜCEL  
Harris Todaro (Kentsel İşsizlik) Kalkınma Teorisinin Ulusal Kalkınma Fonları Tarafından İncelenmesi: Şarkîkaraağaç Örneği
Sayı 21, s.765-780

Examination by Harsis Todaro (Urban Unemployment) Development Theory by National Development Funds: Examples of Şarkikaraağaç
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.797
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatma BALANTEKİN & Yavuz AKÇİ  
İnovasyon Stratejileri Ve Pazarlama Stratejileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Gaziantep İli Örneği
Sayı 21, s.781-800

An Examination of the Relationship Between Innovation Strategies and Marketing Strategies: The Example of Gaziantep Province
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.798
Özet | Abstract | Tam Metin |

Turan ÖNDEŞ & Eisa PAGHEH  
Firmaların İşletme Sermayesi Stratejileri ile Risk, Getiri ve Karlılık Yetenekleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Borsa İstanbul’da Ampirik Bir Çalışma
Sayı 21, s.801-813

An Investigation of the Relationship Between Risk, Return and Profitability of Companies With The Working Capital Strategies: An Empirical Study on Istanbul Stock Exchange
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.801
Özet | Abstract | Tam Metin |

Meltem KESKİN KÖYLÜ  
Kripto Paralar ve Uluslararası Finansal Piyasalarda Yeri
Sayı 21, s.814-821

Crypto Caurrency and Their Position in the Financial Markets
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.802
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mahmut Umut Ferman AKBULUT  
Yerelleşmenin Bölgesel Kalkınma Ajanslarında Ortaya Koyduğu Değişimler
Sayı 21, s.822-829

Changes that Localization Put Forth In Regional Development Agencies
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.793
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Indexed Sources

  Javstudies, being Source by Arastirmax Scientific Publication İndex


  Indexed Sources

  JAVSTUDIES is being source byScholarsteer


  Indexed Sources

  JAVSTUDIES is being source by INFOBASEINDEX


  Indexed Sources

  JAVSTUDIES is being source by İdealonline


  Indexed Sources

  JAVSTUDIES is being source by Social Science Research Network (SSRN)


  Documentation

  JAVSTUDIES,  received ISO 9001: 2008 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM certification.


  Indexed Sources

  JAVSTUDIES is being source by International Index Copernicus 


  Indexed Sources

  JAVSTUDIES is being source by Türk Eğitim İndeksi (TEİ) 


  Indexed Sources

  JAVSTUDIES is being source by Advanced Science Index 


  Indexed Sources

  JAVSTUDIES is being source by Indexing and Impact Fact (DIIF) 


  Indexed Sources

  JAVSTUDIES is being source by Social Sciences Citation Index (SOBİAD)Adres :Şırnak Üniversitesi İİBF Şırnak/TÜRKİYE
Telefon :04862164008-1203 Faks :
Eposta :javstudies@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri