Anasayfa    |  Dergi Hakkında   |  Amaç ve Kapsam   |  Yayın Etiği   |  Yazım ve Yayın Koşulları   |  Makale Yayınlama Süreci   |  Yazar/Hakem Girişi   |  İletişim   |

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


22 SayıEditör
Dr. Arif YILDIZ

Editör Yardımcısı


Adıyaman/Türkiye  2018

Jenerik  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenAygül ANAVATAN & Hamdi EMEÇ  
Benzin ve Ham Petrol Fiyatları Arasındaki Asimetrik İlişkinin Araştırılması
Sayı 22, s.830-841

Asymmetric Relationship between Crude Oil and Retail Gasoline Prices in Turkey
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.791
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gökhan AK  
Megali İdea’dan Önyargı ve Güvensizliğe Türk-Yunan İlişkileri
Sayı 22, s.842-851

Greco-Turkish Relations from Megalo Idea to Prejudice and Mistrust
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.812
Özet | Abstract | Tam Metin |

Engin YÜCEL  
Marka Bağlılığının Yeni Ürünün Benimsenmesine Etkisi: Algılanan Riskin Aracılık Rolü
Sayı 22, s.852-865

Effects of Brand Loyalty on New Product Adoption: Mediatıng Role of Perceived Risk
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.813
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa BOZ & Murat Çakırkaya & Polat Yücekaya  
Perakende Sektöründe Müşteri Memnuniyetinin Önemi: Bir Süpermarket Örneği
Sayı 22, s.866-881

The Importance of Customer Satisfaction in the Retail Sector: A Supermarket Case
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.819
Özet | Abstract | Tam Metin |

Feridun Duman  
ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin Firma Performansı Üzerine Etkisi: Ampirik Literatür Taraması
Sayı 22, s.882-889

Impact of ISO 9001 Quality Management System on Firm Performance: Empirical Literature Review
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.814
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erdem BAĞCI & Mustafa Kerem BÖRÜ  
Ekonomik Büyüme ve İşsizlik Arasındaki İlişki: Türkiyede Ekonometrik Bir Analiz
Sayı 22, s.890-897

Relationship Between Economic Growth And Unemployment: An Econometric Analysis In Turkey
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.816
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa BÜTE  
İşyeri Maneviyatının Bireylerarası Saldırgan Davranışlar Üzerine Etkilerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma
Sayı 22, s.898-913

A Study to Determine the Effects of Workplace Spirituality on Individual Aggressive Behaviors
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.818
Özet | Abstract | Tam Metin |

Çağrı KÖROĞLU & Ümit KACIR  
Pozitif Muhasebe Teorisinin Gelişimine İlişkin Kavramsal Bir Çalışma
Sayı 22, s.914-921

A Conceptual Study on the Development of Positive Accounting Theory
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.820
Özet | Abstract | Tam Metin |

Çağdaş CENGİZ  
Avrupa Birliği’nde Parasal Bütünleşmenin Zorlukları: Optimum Para Alanları Teorisi ve Krizler
Sayı 22, s.922-933

The Challenges of Monetary Integration in the European Union: The Theory of Optimum Currency Areas and Crises
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.826
Özet | Abstract | Tam Metin |

Süleyman ERASLAN  
Muhasebe Meslek Mensuplarının TMS ve TFRS’YE Bakış Açıları ve Algıları Üzerine Osmaniye İlinde Yapılan Bir Çalışma
Sayı 22, s.934-943

A Study on Osmaniye on Perspective and Perceptions of Accounting Professional Members of TMS and TFRS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.827
Özet | Abstract | Tam Metin |

Firdevs Didem GÖÇMEN & Kemal TEKİN  
Bağımsız Denetim Firmalarında Örgüt İklimi
Sayı 22, s.944-960

Organizational Climate in Independent Audit Firms
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.822
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  JAVScongress İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi

  AYRINTILAR İÇİN
  javscongress.com 


  JAVStudies yayın ilkeleri değişti

  JAVStudies Dergisi Yazım ve Yayın ilkelerinde önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Lütfen ilgili sayfamızı inceleyiniz.


  Indeks Taraması Arastirmax

  JAVStudies Dergisi Arastirmax Scientific Publication İndex Tarafından İndekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması Scholarsteer

  JAVStudies Dergisi Scholarsteer Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması InfoBase

  JAVStudies Dergisi, InfoBase Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması Idealonline

  JAVStudies Dergisi, Idealonline Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 

   


  İndeks Taraması SSRN

  JAVStudies Dergisi, Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  Belgelendirme ISO 9001

  JAVStudies dergisi, ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ belgesi almıştır. 


  İndeks Taraması International Index Copernicus

  JAVStudies dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması TEİ

  JAVStudies dergisi Türk Eğitim İndeksi (TEİ) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması SOBİAD

  JAVStudies dergisi Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD) tarafından taranmaya başlamıştır.


  Lisanslama Creative Commons Attribution

  Creative Commons License
  JAVStudies'te yayınlanan çalışmalar Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmaktadır.

  Creative Commons Attribution 4.0 International LicenseAdres :Şırnak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Şırnak/TÜRKİYE
Telefon :04862164008-1201 Faks :
Eposta :javstudies@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri