Anasayfa    |  Dergi Hakkında   |  Amaç ve Kapsam   |  Yayın Etiği   |  Yazım ve Yayın Koşulları   |  Makale Yayınlama Süreci   |  Yazar/Hakem Girişi   |  İletişim   |

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


4 SayıEditör
Yrd. Doç. Dr. Ömer Okan FETTAHLIOĞLU

Editör Yardımcısı
Yrd.Doç.Dr. Banu TANRIÖVER & Öğr.Gör. Arif YILDIZ

Kahramanmaraş TÜRKİYE  2016

Jenerik  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenHasan Hüseyin TAYLAN & Nikolin AGALLİJA  
Arnavutluk’ta Gençlerde İnternet Bağımlılığı
Sayı 4, s.1-12

Internet Addiction in Young People in Albania
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.9
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cemal İNCE & Hakan KENDİR  
Turizm Öğrencilerinin Kariyer Beklentilerine Yönelik Düşünceleri: Stajyer Öğrenciler Örneği
Sayı 4, s.13-23

The Ideas Of Tourism Students On Their Career Expectations: The Case Of Intern Students
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.16
Özet | Abstract | Tam Metin |

İlke TEPEKÖYLÜ  
Kent İmgesinin Kültür Ekonomisine Dönüşüm Örneği: İzmit ve Pişmaniye
Sayı 4, s.24-29

The Sample Of A City Symbol’s Integration Into Its Cultural Economics: Izmit And Turkish Fairy Floss
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.17
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hatice Seçil FETTAHLIOĞLU & Ömer Okan FETTAHLIOĞLU & Arif YILDIZ & Cansu BİRİN  
İçsel Pazarlamanın Kurumsal İtibar Üzerine Etkisi: Bir Alan Araştırması
Sayı 4, s.30-45

Effect Of Internal Marketing On Corporate Reputation: A Field Research
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.33
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fikret ÇELİK & Fevzi YAHŞİ  
Modern Demokratik Toplum Tasavvurunun Oluşmasında, “Siyasal Kültür” ve “Demokrasi Kültürü” Olgularının Yeri
Sayı 4, s.46-58

“Political Culture” and “Democratic Culture” Facts in Formation of Modern Democratic Society Concept
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.32
Özet | Abstract | Tam Metin |

Münire KARABEKİR & Merve Nur MERT ŞENCAN & Emine TOZLU  
Y Kuşağının Girişimcilik Algısının Ölçümüne Yönelik Bir Araştırma
Sayı 4, s.59-67

A Research For The Measurement Of The Perceptions Of Entrepreneurship Of Generation Y
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.18
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüseyin Önlem ERSÖZ  
Denizli Organize Sanayi Bölgesi Şirketlerinin Denizli Kentine Katkılarının İncelenmesi: Kurumsal Sosyal Sorumluluk
Sayı 4, s.68-77

The Investigation Of Contributions For Denizli City By The Companies Located In The Denizli Organized Industrial Zone: Corporate Social Responsibility
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.19
Özet | Abstract | Tam Metin |

Eylem BEYAZIT & Muharrem GÜNEŞ  
Yeni Yerel Yönetim Yasalarının Sosyal Politikaya Katkıları
Sayı 4, s.78-89

The Contribution Of New Local Government Laws To Social Policies
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.20
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ozgur ONDAY  
Creating Employee Engagement Through Talent Management: 4 Links Between Talent Management And Employee Engagement
Sayı 4, s.90-103

Creating Employee Engagement Through Talent Management: 4 Links Between Talent Management And Employee Engagement
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.21
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muharrem GÜNEŞ & Murat TEK  
Yerel Çevre Politikaları ve Çevre Hakkı: Hatay İl Mahalli Çevre Kurulu Kararları Üzerine Bir Değerlendirme
Sayı 4, s.104-115

Local Environmental Policies And Right Of Environment: An Evaluation On Local Environment Council Decisions Of Hatay Province
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.22
Özet | Abstract | Tam Metin |

İslam GÜNEBAKAN  
KOBİ’ler İçin Bulut Bilişimin Avantaj ve Dezavantajları
Sayı 4, s.116-132

Advantages and Disadvantages of Cloud Computing for SMEs
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.23
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet TAMER  
Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı ve Türkiye
Sayı 4, s.133-144

The European Charter of Local Self-Government and Turkey
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.24
Özet | Abstract | Tam Metin |

Altun ALTUN  
Küreselleşme Çağında Milliyetçilik ve Ulus-Devlet
Sayı 4, s.145-160

Nation-State and Nationalism in the Age of Globalization
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.26
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Akif KARA & Mehmet SEYHAN  
Verimlilik Kavramı ve İşletmelerde Verimliliğin Önemi: AKFA Çay Fabrikası Örneği
Sayı 4, s.161-169

The Notion Of Productivity and The Significance of Productivity in Firms: The Sample Of AKFA Tea Factory
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.27
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet KAHRAMAN & Mehmet TAMER  
Bölgesel Kalkınmada Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü
Sayı 4, s.170-178

The Role of Non-Govermental Organizations in Regional Development
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.28
Özet | Abstract | Tam Metin |

M.Fatih Bilal ALODALI & Burhanettin ÇOŞKUN & Tuğba YOLCU  
Türkiye’de E-Belediyecilik Uygulamaları: Osmaniye Belediyesi Örneği
Sayı 4, s.179-184

E- Municipality Application in Turkey:Case of Osmaniye Municipality
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.31
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  JAVScongress İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi

  AYRINTILAR İÇİN
  javscongress.com 


  JAVStudies yayın ilkeleri değişti

  JAVStudies Dergisi Yazım ve Yayın ilkelerinde önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Lütfen ilgili sayfamızı inceleyiniz.


  Indeks Taraması Arastirmax

  JAVStudies Dergisi Arastirmax Scientific Publication İndex Tarafından İndekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması Scholarsteer

  JAVStudies Dergisi Scholarsteer Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması InfoBase

  JAVStudies Dergisi, InfoBase Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması Idealonline

  JAVStudies Dergisi, Idealonline Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 

   


  İndeks Taraması SSRN

  JAVStudies Dergisi, Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  Belgelendirme ISO 9001

  JAVStudies dergisi, ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ belgesi almıştır. 


  İndeks Taraması International Index Copernicus

  JAVStudies dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması TEİ

  JAVStudies dergisi Türk Eğitim İndeksi (TEİ) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması SOBİAD

  JAVStudies dergisi Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD) tarafından taranmaya başlamıştır.


  Lisanslama Creative Commons Attribution

  Creative Commons License
  JAVStudies'te yayınlanan çalışmalar Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmaktadır.

  Creative Commons Attribution 4.0 International LicenseAdres :Şırnak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Şırnak/TÜRKİYE
Telefon :04862164008-1201 Faks :
Eposta :javstudies@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri