Anasayfa    |  Dergi Hakkında   |  Amaç ve Kapsam   |  Yayın Etiği   |  Yazım ve Yayın Koşulları   |  Makale Yayınlama Süreci   |  Yazar/Hakem Girişi   |  İletişim   |

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


5 SayıEditör
Yrd. Doç. Dr. Ömer Okan FETTAHLIOĞLU

Editör Yardımcısı
Yrd.Doç.Dr. Banu TANRIÖVER & Öğr.Gör. Arif YILDIZ

Kahramanmaraş TÜRKİYE  2016

Jenerik  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenMehmet KURT & Hayriye BİLGİNER  
Identifying the Perceptual Learning Styles Of Foreign Language Learners: A Comparative Study In TR63 (Osmaniye, Hatay And Kahramanmaras)
Sayı 5, s.1-15

Identifying the Perceptual Learning Styles Of Foreign Language Learners: A Comparative Study In TR63 (Osmaniye, Hatay And Kahramanmaras)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.74
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muhammet ÇANKAYA  
Hastaların Hemşirelik Hizmetleri Memnuniyet Düzeylerinin Karşılaştırılması: Ankara’daki Bir Kamu ve Özel Hastane Üzerinde Uygulama
Sayı 5, s.16-22

Comparison Of Patients’ Nursery Service Satisfaction Levels: A Practice In A Public Hospital And A Private Hospital In Ankara
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.76
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sabiha SEVİNÇ ALTAŞ & Ali KUZU  
Sağlık Çalışanlarında İş Tatmini ve Duygusal Bağlılığın Bireysel İş Performansı ve İşten Ayrılma Eğilimi Üzerindeki Etkileri
Sayı 5, s.23-32

The Effects of Job Satisfaction and Affective Commitment on Individual Job Performance and Intention to Leave of Health Care Workers
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.70
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hatice Seçil FETTAHLIOĞLU & Mehmet Alper AKDEMİR  
Growth Hacking, Dünyayı İşgal Eden Büyüklere Karşı Bir Kurtuluş Savaşı Olabilir mi?
Sayı 5, s.33-44

Can Growth Hacking Be An Indepence War Against The Greats Occupy The World?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.72
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet TAN & Medet İĞDE & Tarık Ziyad ÇELİK & Mehmet Fatih BUĞAN  
Algılanan Hizmet Kalitesinin Katılım ve Mevduat Bankalarında Müşteri Memnuniyeti ve Müşteri Sadakati Üzerine Etkisi
Sayı 5, s.45-59

The Effect of Perceived Service Quality on Participation and Conventional Banks’ Customer Satisfaction and Customer Loyalty
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.78
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan Hüseyin UZUNBACAK  
Türk Polis Teşkilatı’ndaki Ödüllendirme Sistemi Üzerine Bir Araştırma
Sayı 5, s.60-75

A Study on Reward System In Turkish National Police
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.73
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yunus ZENGİN & Erdoğan KAYGIN  
İşyerinde Psikolojik Tacizin (Mobbing) Örgütsel Yabancılaşma İlişkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma
Sayı 5, s.76-98

The Effects Of Pychological Harassment (Mobbing) In Workplace On Organizational Alienatıon A Research In Banking Business
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.79
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şaban ESEN & Yaşar AKÇA  
Tüketicilerin Korunmasında Yerel Yönetimlerin ve Ticari İşletmelerin Durumu: Batı Karadeniz Bölgesinde Bir Araştırma
Sayı 5, s.99-105

The Status of Local Government and Commercial Business on the Protection of Consumers: A Study in the Western Black Sea Region
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.71
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hikmet MARAŞLI & Coşkun AKÇA & Aycan KAMA  
Yalın Düşünce ve Değer Akış Haritalamasının Dondurma Üretim İşletmesinde Uygulanması
Sayı 5, s.106-120

Applying Lean Thinking And Value Stream Mapping On Firm Producing Ice Cream
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.75
Özet | Abstract | Tam Metin |

Özgür ONDAY  
Does Exporting is Less Common Among Small Services Firms? Evidence From Turkey
Sayı 5, s.121-128

Does Exporting is Less Common Among Small Services Firms? Evidence From Turkey
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.77
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa TAŞLIYAN & Arif Selim EREN  
ERP Yazılımları Kullanıcılarından Yola Çıkılarak Teknoloji İnovasyonu Yayılımı Algısını Etkileyen Faktörler: Türkiye’de Tekstil İşletmeleri Üzerinde Bir Araştırma
Sayı 5, s.129-152

Factors Affecting Diffusion of Innovation by Using The ERP Users: A research on Turkish Textile Firms
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.80
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ömer Okan FETTAHLIOĞLU & Hatice Seçil FETTAHLIOĞLU & Arif Selim EREN & Mesut BİLGİNER & Cansu BİRİN  
TR63 Bölgesindeki (Kahramanmaraş, Hatay ve Osmaniye) İmalat İşletmelerinin İnovasyon Kültürü ve Kabiliyet Envanterine Yönelik Alan Araştırması Projesi
Sayı 5, s.153-166

A Case Study Project On The Innovation Culture And Abilities Of The Manufacturing Enterprises In TR63 (Kahramanmaraş, Hatay And Osmaniye) Region
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.81
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  JAVScongress İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi

  AYRINTILAR İÇİN
  javscongress.com 


  JAVStudies yayın ilkeleri değişti

  JAVStudies Dergisi Yazım ve Yayın ilkelerinde önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Lütfen ilgili sayfamızı inceleyiniz.


  Indeks Taraması Arastirmax

  JAVStudies Dergisi Arastirmax Scientific Publication İndex Tarafından İndekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması Scholarsteer

  JAVStudies Dergisi Scholarsteer Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması InfoBase

  JAVStudies Dergisi, InfoBase Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması Idealonline

  JAVStudies Dergisi, Idealonline Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 

   


  İndeks Taraması SSRN

  JAVStudies Dergisi, Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  Belgelendirme ISO 9001

  JAVStudies dergisi, ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ belgesi almıştır. 


  İndeks Taraması International Index Copernicus

  JAVStudies dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması TEİ

  JAVStudies dergisi Türk Eğitim İndeksi (TEİ) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması SOBİAD

  JAVStudies dergisi Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD) tarafından taranmaya başlamıştır.


  Lisanslama Creative Commons Attribution

  Creative Commons License
  JAVStudies'te yayınlanan çalışmalar Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmaktadır.

  Creative Commons Attribution 4.0 International LicenseAdres :Şırnak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Şırnak/TÜRKİYE
Telefon :04862164008-1201 Faks :
Eposta :javstudies@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri