Anasayfa    |  Dergi Hakkında   |  Amaç ve Kapsam   |  Yayın Etiği   |  Yazım ve Yayın Koşulları   |  Makale Yayınlama Süreci   |  Yazar/Hakem Girişi   |  İletişim   |

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


6 SayıEditör
Yrd. Doç. Dr. Ömer Okan FETTAHLIOĞLU

Editör Yardımcısı
Yrd.Doç.Dr. Banu TANRIÖVER & Öğr.Gör. Arif YILDIZ

Kahramanmaraş TÜRKİYE  2016

Jenerik  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenVahap ÖNEN  
Deneyimsel Pazarlama ve Özel Okul Hizmetlerinde Bir Uygulaması
Sayı 6, s.1-10

Experimental Marketing and an Application in the Private School Services
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.69
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ekrem Yaşar AKÇAY  
Süleyman Demirel Hükümetlerinde Döneminde Türkiye’nin AB İle İlişkileri: Bir Tercih Mi?, Zorunluluk Mu?
Sayı 6, s.11-17

Turkey’s Relations With EU Under Suleyman Demirel’s Governments: Is It a Preference? Or An Obligation?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.34
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yıldırım YILDIRIM & Paşa GÜLTAŞ  
Farklı Etnik Kimliklere Sahip Tüketicilerin Etnosentrizm Düzeylerinin ve Ürün Tercihlerindeki Tutumlarının İncelenmesi: Malatya İli Örneği
Sayı 6, s.18-34

Investigation of Ethnocentrism Level and Attitudes in the Product Preferences of Consumers Who Have Different İdentity: A Case for Malatya
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.40
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa TAŞLIYAN & Hüseyin ÇİÇEKLİOĞLU & Ömer İhsan YILMAZ  
Lojistik Yönetiminde Dış Kaynak Kullanımının Önemi
Sayı 6, s.35-55

The Importance Of Outsourcing In Logistic Management
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.37
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hatice Seçil FETTAHLIOĞLU & Cansu BİRİN & Alican AFŞAR  
Üniversite-Sanayi İşbirliğinin Gelişiminde Proaktif Hareket Tarzı İçin Kahramanmaraş, Hatay ve Osmaniye İllerinde Faaliyet Gösteren Kobi’lerin İhtiyaç ve Beklenti Envanterleri ve Yol Haritasının Çizilmesine Yönelik Alan Araştırması
Sayı 6, s.56-72

The Case Study Project On Identification of Needs And Expectations Inventory Of The Smes Located In Kahramanmaraş, Hatay And Osmaniye Provinces For Proactive Way Of Action And Develop A Roadmap In University-Industry Cooperation
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.36
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali AKSOY & Onur YILMAZ  
Örgütsel Bağlılıkta Yan Bahisler Yaklaşımı: İşgörenlerin Demografik Özellikleri ile Yan Bahisler Arasındaki Farklılığı Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma
Sayı 6, s.73-83

Side-Bet Theory in Organizational Commitment: A Field Study on “Examining The Diffrences Between Side-Bets and Employees’ Demographic Characteristics”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.35
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  JAVScongress İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi

  AYRINTILAR İÇİN
  javscongress.com 


  JAVStudies yayın ilkeleri değişti

  JAVStudies Dergisi Yazım ve Yayın ilkelerinde önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Lütfen ilgili sayfamızı inceleyiniz.


  Indeks Taraması Arastirmax

  JAVStudies Dergisi Arastirmax Scientific Publication İndex Tarafından İndekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması Scholarsteer

  JAVStudies Dergisi Scholarsteer Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması InfoBase

  JAVStudies Dergisi, InfoBase Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması Idealonline

  JAVStudies Dergisi, Idealonline Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 

   


  İndeks Taraması SSRN

  JAVStudies Dergisi, Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  Belgelendirme ISO 9001

  JAVStudies dergisi, ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ belgesi almıştır. 


  İndeks Taraması International Index Copernicus

  JAVStudies dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması TEİ

  JAVStudies dergisi Türk Eğitim İndeksi (TEİ) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması SOBİAD

  JAVStudies dergisi Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD) tarafından taranmaya başlamıştır.


  Lisanslama Creative Commons Attribution

  Creative Commons License
  JAVStudies'te yayınlanan çalışmalar Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmaktadır.

  Creative Commons Attribution 4.0 International LicenseAdres :Şırnak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Şırnak/TÜRKİYE
Telefon :04862164008-1201 Faks :
Eposta :javstudies@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri