International Journal of Academic Value Studies (JAVSTUDIES)
           
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


6 SayıEditör
Yrd. Doç. Dr. Ömer Okan FETTAHLIOĞLU

Editör Yardımcısı
Yrd.Doç.Dr. Banu TANRIÖVER & Öğr.Gör. Arif YILDIZ

Kahramanmaraş TÜRKİYE  2016

Jenerik  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenVahap ÖNEN  
Deneyimsel Pazarlama ve Özel Okul Hizmetlerinde Bir Uygulaması
Sayı 6, s.1-10

Experimental Marketing and an Application in the Private School Services
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.69
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ekrem Yaşar AKÇAY  
Süleyman Demirel Hükümetlerinde Döneminde Türkiye’nin AB İle İlişkileri: Bir Tercih Mi?, Zorunluluk Mu?
Sayı 6, s.11-17

Turkey’s Relations With EU Under Suleyman Demirel’s Governments: Is It a Preference? Or An Obligation?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.34
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yıldırım YILDIRIM & Paşa GÜLTAŞ  
Farklı Etnik Kimliklere Sahip Tüketicilerin Etnosentrizm Düzeylerinin ve Ürün Tercihlerindeki Tutumlarının İncelenmesi: Malatya İli Örneği
Sayı 6, s.18-34

Investigation of Ethnocentrism Level and Attitudes in the Product Preferences of Consumers Who Have Different İdentity: A Case for Malatya
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.40
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa TAŞLIYAN & Hüseyin ÇİÇEKLİOĞLU & Ömer İhsan YILMAZ  
Lojistik Yönetiminde Dış Kaynak Kullanımının Önemi
Sayı 6, s.35-55

The Importance Of Outsourcing In Logistic Management
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.37
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hatice Seçil FETTAHLIOĞLU & Cansu BİRİN & Alican AFŞAR  
Üniversite-Sanayi İşbirliğinin Gelişiminde Proaktif Hareket Tarzı İçin Kahramanmaraş, Hatay ve Osmaniye İllerinde Faaliyet Gösteren Kobi’lerin İhtiyaç ve Beklenti Envanterleri ve Yol Haritasının Çizilmesine Yönelik Alan Araştırması
Sayı 6, s.56-72

The Case Study Project On Identification of Needs And Expectations Inventory Of The Smes Located In Kahramanmaraş, Hatay And Osmaniye Provinces For Proactive Way Of Action And Develop A Roadmap In University-Industry Cooperation
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.36
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali AKSOY & Onur YILMAZ  
Örgütsel Bağlılıkta Yan Bahisler Yaklaşımı: İşgörenlerin Demografik Özellikleri ile Yan Bahisler Arasındaki Farklılığı Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma
Sayı 6, s.73-83

Side-Bet Theory in Organizational Commitment: A Field Study on “Examining The Diffrences Between Side-Bets and Employees’ Demographic Characteristics”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.35
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Indexed Sources

  Javstudies, being Source by Arastirmax Scientific Publication İndex


  Indexed Sources

  JAVSTUDIES is being source byScholarsteer


  Indexed Sources

  JAVSTUDIES is being source by INFOBASEINDEX


  Indexed Sources

  JAVSTUDIES is being source by İdealonline


  Indexed Sources

  JAVSTUDIES is being source by Social Science Research Network (SSRN)


  Documentation

  JAVSTUDIES,  received ISO 9001: 2008 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM certification.


  Indexed Sources

  JAVSTUDIES is being source by International Index Copernicus 


  Indexed Sources

  JAVSTUDIES is being source by Türk Eğitim İndeksi (TEİ) 


  Indexed Sources

  JAVSTUDIES is being source by Advanced Science Index 


  Indexed Sources

  JAVSTUDIES is being source by Indexing and Impact Fact (DIIF) 


  Indexed Sources

  JAVSTUDIES is being source by Social Sciences Citation Index (SOBİAD)Adres :Şırnak Üniversitesi İİBF Şırnak/TÜRKİYE
Telefon :04862164008-1203 Faks :
Eposta :javstudies@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri