International Journal of Academic Value Studies (JAVSTUDIES)
           
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


7 SayıEditör
Yrd. Doç. Dr. Ömer Okan FETTAHLIOĞLU

Editör Yardımcısı
Yrd.Doç.Dr. Banu TANRIÖVER & Öğr.Gör. Arif YILDIZ

Kahramanmaraş TÜRKİYE  2016

Jenerik  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenHüseyin Önlem ERSÖZ  
Yöneticilerin Bakış Açılarından Aydın Organize Sanayi Bölgesi İşletmelerinin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Yaklaşımları
Sayı 7, s.1-15

Corporate Social Responsibility Approaches Of Firms In The Aydın Industrial Zone From Managers' Perspectives
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.42
Özet | Abstract | Tam Metin |

İlhan ARAS & Altuğ GÜNAR  
Avrupa Birliği’nin Filistin’deki Kriz Yönetim Misyonları
Sayı 7, s.16-27

The European Union’s Crisis Management Missions in the Palestine
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.43
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yunus VURAN & Alican AFŞAR  
İşletmelerde Marka ve Marka Stratejileri
Sayı 7, s.28-39

Brand and Brand Strategies in Businesses
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.44
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erdal YILMAZ & Elif BİLGİN  
İşletme Bölümü Öğrencilerinin Üretim Yönetimi Derslerine İlişkin Beklenti ve Memnuniyet Analizi
Sayı 7, s.40-51

Analyze Of Undergraduate Students’ Expectation and Satisfaction for Production Management Course in Business Administration Department
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.45
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ekrem Yaşar AKÇAY  
Turkey-EU Relations and Overview of Ruling Parties in Turkey to EU: The Period of 1990-2000
Sayı 7, s.52-62

Türkiye-AB İlişkileri ve Türkiye’deki İktidar Partilerinin AB’ye Bakışı: 1990-2000 Dönemi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.46
Özet | Abstract | Tam Metin |

Vahap ÖNEN  
Geleneksel Havayolları ile Düşük Maliyetli Taşıyıcılar Arasındaki Stratejik Yönetim ve Pazarlama Karması Farklılıklarının İçerik Analizi, THY-Pegasus Karşılaştırması
Sayı 7, s.63-94

Content Analaysis, Strategic Management and Marketing Mix Differences between Traditional Airlines and Low Cost Airlines, Comparsion of THY and Pegasus
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.57
Özet | Abstract | Tam Metin |

Harun BAL & Banu TANRIÖVER & Esma ERDOĞAN  
Taylor Kuralı Kapsamında Merkez Bankası Politika Faiz Oranlarının Belirlenmesi: Stokastik Trend Yaklaşımı
Sayı 7, s.95-106

Determining the Policy Interest Rates of the Central Bank Within Framework Taylor Rule: Stochastic Trend Approach
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.58
Özet | Abstract | Tam Metin |

Altun ALTUN  
AB’nin Kurumsal ve Yasal/Hukuki Açıdan Terörle Mücadele Politikaları
Sayı 7, s.107-116

The EU’s Institutional And Legal/Judicial Counter-Terrorism Policies
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.59
Özet | Abstract | Tam Metin |

Canan Gamze BAL & Necmettin GÜL  
Duygusal Zekanın İş Tatminine Etkisi: Örgütsel Bağlılığın Aracılık Rolü
Sayı 7, s.117-129

Effects Of Emotional Intelligence On Job Satisfaction: Mediation Role Of Organizational Commitment
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.60
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Indexed Sources

  Javstudies, being Source by Arastirmax Scientific Publication İndex


  Indexed Sources

  JAVSTUDIES is being source byScholarsteer


  Indexed Sources

  JAVSTUDIES is being source by INFOBASEINDEX


  Indexed Sources

  JAVSTUDIES is being source by İdealonline


  Indexed Sources

  JAVSTUDIES is being source by Social Science Research Network (SSRN)


  Documentation

  JAVSTUDIES,  received ISO 9001: 2008 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM certification.


  Indexed Sources

  JAVSTUDIES is being source by International Index Copernicus 


  Indexed Sources

  JAVSTUDIES is being source by Türk Eğitim İndeksi (TEİ) 


  Indexed Sources

  JAVSTUDIES is being source by Advanced Science Index 


  Indexed Sources

  JAVSTUDIES is being source by Indexing and Impact Fact (DIIF) 


  Indexed Sources

  JAVSTUDIES is being source by Social Sciences Citation Index (SOBİAD)Adres :Şırnak Üniversitesi İİBF Şırnak/TÜRKİYE
Telefon :04862164008-1203 Faks :
Eposta :javstudies@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri