Anasayfa    |  Dergi Hakkında   |  Amaç ve Kapsam   |  Yayın Etiği   |  Yazım ve Yayın Koşulları   |  Makale Yayınlama Süreci   |  Yazar/Hakem Girişi   |  İletişim   |

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


7 SayıEditör
Yrd. Doç. Dr. Ömer Okan FETTAHLIOĞLU

Editör Yardımcısı
Yrd.Doç.Dr. Banu TANRIÖVER & Öğr.Gör. Arif YILDIZ

Kahramanmaraş TÜRKİYE  2016

Jenerik  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenHüseyin Önlem ERSÖZ  
Yöneticilerin Bakış Açılarından Aydın Organize Sanayi Bölgesi İşletmelerinin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Yaklaşımları
Sayı 7, s.1-15

Corporate Social Responsibility Approaches Of Firms In The Aydın Industrial Zone From Managers' Perspectives
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.42
Özet | Abstract | Tam Metin |

İlhan ARAS & Altuğ GÜNAR  
Avrupa Birliği’nin Filistin’deki Kriz Yönetim Misyonları
Sayı 7, s.16-27

The European Union’s Crisis Management Missions in the Palestine
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.43
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yunus VURAN & Alican AFŞAR  
İşletmelerde Marka ve Marka Stratejileri
Sayı 7, s.28-39

Brand and Brand Strategies in Businesses
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.44
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erdal YILMAZ & Elif BİLGİN  
İşletme Bölümü Öğrencilerinin Üretim Yönetimi Derslerine İlişkin Beklenti ve Memnuniyet Analizi
Sayı 7, s.40-51

Analyze Of Undergraduate Students’ Expectation and Satisfaction for Production Management Course in Business Administration Department
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.45
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ekrem Yaşar AKÇAY  
Turkey-EU Relations and Overview of Ruling Parties in Turkey to EU: The Period of 1990-2000
Sayı 7, s.52-62

Türkiye-AB İlişkileri ve Türkiye’deki İktidar Partilerinin AB’ye Bakışı: 1990-2000 Dönemi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.46
Özet | Abstract | Tam Metin |

Vahap ÖNEN  
Geleneksel Havayolları ile Düşük Maliyetli Taşıyıcılar Arasındaki Stratejik Yönetim ve Pazarlama Karması Farklılıklarının İçerik Analizi, THY-Pegasus Karşılaştırması
Sayı 7, s.63-94

Content Analaysis, Strategic Management and Marketing Mix Differences between Traditional Airlines and Low Cost Airlines, Comparsion of THY and Pegasus
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.57
Özet | Abstract | Tam Metin |

Harun BAL & Banu TANRIÖVER & Esma ERDOĞAN  
Taylor Kuralı Kapsamında Merkez Bankası Politika Faiz Oranlarının Belirlenmesi: Stokastik Trend Yaklaşımı
Sayı 7, s.95-106

Determining the Policy Interest Rates of the Central Bank Within Framework Taylor Rule: Stochastic Trend Approach
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.58
Özet | Abstract | Tam Metin |

Altun ALTUN  
AB’nin Kurumsal ve Yasal/Hukuki Açıdan Terörle Mücadele Politikaları
Sayı 7, s.107-116

The EU’s Institutional And Legal/Judicial Counter-Terrorism Policies
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.59
Özet | Abstract | Tam Metin |

Canan Gamze BAL & Necmettin GÜL  
Duygusal Zekanın İş Tatminine Etkisi: Örgütsel Bağlılığın Aracılık Rolü
Sayı 7, s.117-129

Effects Of Emotional Intelligence On Job Satisfaction: Mediation Role Of Organizational Commitment
Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.60
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  JAVScongress İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi

  AYRINTILAR İÇİN
  javscongress.com 


  JAVStudies yayın ilkeleri değişti

  JAVStudies Dergisi Yazım ve Yayın ilkelerinde önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Lütfen ilgili sayfamızı inceleyiniz.


  Indeks Taraması Arastirmax

  JAVStudies Dergisi Arastirmax Scientific Publication İndex Tarafından İndekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması Scholarsteer

  JAVStudies Dergisi Scholarsteer Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması InfoBase

  JAVStudies Dergisi, InfoBase Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması Idealonline

  JAVStudies Dergisi, Idealonline Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 

   


  İndeks Taraması SSRN

  JAVStudies Dergisi, Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  Belgelendirme ISO 9001

  JAVStudies dergisi, ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ belgesi almıştır. 


  İndeks Taraması International Index Copernicus

  JAVStudies dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması TEİ

  JAVStudies dergisi Türk Eğitim İndeksi (TEİ) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması SOBİAD

  JAVStudies dergisi Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD) tarafından taranmaya başlamıştır.


  Lisanslama Creative Commons Attribution

  Creative Commons License
  JAVStudies'te yayınlanan çalışmalar Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmaktadır.

  Creative Commons Attribution 4.0 International LicenseAdres :Şırnak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Şırnak/TÜRKİYE
Telefon :04862164008-1201 Faks :
Eposta :javstudies@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri