Cilt 7 Sayı 2 (Haziran 2021) için makale kabulü başlamıştır. Tahmini yayımlanma tarihi: 30 Haziran 2021. Makale son kabul tarihi 20 Mayıs2021. Article acceptance has started for Volume 7, Issue 2 (June 2021). Estimated publication date: June 30, 2021. Article last acceptance date is May 20, 2021.


Cilt 7 Sayı 2 (Haziran 2021) için makale kabulü başlamıştır. Tahmini yayımlanma tarihi: 30 Haziran 2021. Makale son kabul tarihi 20 Mayıs2021.  Article acceptance has started for Volume 7, Issue 2 (June 2021). Estimated publication date: June 30, 2021. Article last acceptance date is May 20, 2021.