Cilt 8 Sayı 4 için makale kabulü başlamıştır. Tahmini yayımlanma tarihi: 31 Aralık 2022. Article acceptance has started for Volume 8, Issue 4. Estimated publication date: December 31st, 2022. 


Cilt 8 Sayı 4 için makale kabulü başlamıştır. Tahmini yayımlanma tarihi: 31 Aralık 2022. Article acceptance has started for Volume 8, Issue 4. Estimated publication date: December 31st, 2022.