Cilt 8 Sayı 2 için makale kabulü başlamıştır. Tahmini yayımlanma tarihi: 30 Haziran 2022. Article acceptance has started for Volume 8, Issue 2. Estimated publication date: June 30th, 2022. 


Cilt 8 Sayı 2 için makale kabulü başlamıştır. Tahmini yayımlanma tarihi: 30 Haziran 2022. Article acceptance has started for Volume 8, Issue 2. Estimated publication date: June 30th, 2022.