Cilt 6 Sayı 4 (Aralık 2020) için makale kabulü başlamıştır. Tahmini yayımlama tarihi: 30 Aralık 2020. Makale son kabul tarihi 20 Kasım 2020. Article acceptance has started for Volume 6, Issue 4 (December 2020). Estimated publication date: December 30, 2020. Article last acceptance date is November 20, 2020.


Cilt 6 Sayı 4 (Aralık 2020) için makale kabulü başlamıştır. Tahmini yayımlama tarihi: 30 Aralık 2020. Makale son kabul tarihi 20 Kasım 2020.
Article acceptance has started for Volume 6, Issue 4 (December 2020). Estimated publication date: December 30, 2020. Article last acceptance date is November 20, 2020.