Cilt 6 Sayı 3 (Eylül 2020) için makale kabulü başlamıştır. Tahmini yayımlama tarihi: 30 Eylül 2020. Makale son kabul tarihi 20 Ağustos 2020.
Article acceptance has started for Volume 6, Issue 3 (September 2020). Estimated publication date: September 30, 2020. Article last acceptance date is August 20, 2020.


Cilt 6 Sayı 3 (Eylül 2020) için makale kabulü başlamıştır. Tahmini yayımlama tarihi: 30 Eylül 2020. Makale son kabul tarihi 20 Ağustos 2020.
Article acceptance has started for Volume 6, Issue 3 (September 2020). Estimated publication date: September 30, 2020. Article last acceptance date is August 20, 2020.