Cilt 7 Sayı 1 (Mart 2021) için makale kabulü başlamıştır. Tahmini yayımlanma tarihi: 30 Mart 2021. Makale son kabul tarihi 20 Şubat 2021. Article acceptance has started for Volume 7, Issue 1 (March 2021). Estimated publication date: March 30, 2021. Article last acceptance date is February 20, 2021.


Cilt 7 Sayı 1 (Mart 2021) için makale kabulü başlamıştır. Tahmini yayımlanma tarihi: 30 Mart 2021. Makale son kabul tarihi 20 Şubat 2021.  Article acceptance has started for Volume 7, Issue 1 (March 2021). Estimated publication date: March 30, 2021. Article last acceptance date is February 20, 2021.