Cilt 7 Sayı 4 için makale kabulü başlamıştır. Tahmini yayımlanma tarihi: 30 Aralık 2021. Article acceptance has started for Volume 7, Issue 4. Estimated publication date: December 30, 2021. 


Cilt 7 Sayı 4 için makale kabulü başlamıştır. Tahmini yayımlanma tarihi: 30 Aralık 2021. Article acceptance has started for Volume 7, Issue 4. Estimated publication date: December 30, 2021.