Journal of Academic Value Studies (JAVStudies) dergisi, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığının 23.09.2020 tarihli ve 8912 sayılı yazısına istinaden belirtilen şartlara haiz olması dolayısıyla doçentlik başvuru şartlarında (beyannamede) kullanılabilmektedir.


Journal of Academic Value Studies (JAVStudies) dergisinde yayınlanan makaleler, ÜAK 23.09.2020 tarihli ve 8912 sayılı yazısına istinaden belirtilen şartlara haiz olması dolayısıyla doçentlik başvuru şartlarında (beyannamede) diğer uluslararası alan endeksinde taranan dergiler sınıfında değerlendirilebilmektedir.