Antik Çağ Ekonomileri ve Gelenek ile Çok Tanrılı Dinlerin Etkisinde Oluşan Antik Çağdaki İktisadi Düşüncelerin Özellikleri

Author:

Year-Number: 2015-1
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : İKTİSAT
Number of pages: 46-64
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Antik çağın doğu medeniyetleri kaydettikleri ekonomik gelişmeler kadar iktisadi düşüncede gelişme kaydedemediler. Mısır ve Mezopotamya medeniyetleri tarımı geliştirerek ticarete katıldılar ve zenginleştiler. Mısır ve Mezopotamya medeniyetlerinin yeni üretim biçimleri dünyaya yayılarak diğer toplumları etkiledi. Ancak dünyanın batısındaki medeniyetlerin ekonomik potansiyeli daha düşüktü bu nedenle batı medeniyetlerinde ekonomik büyüme ticaretin yanında fetihlerin getirdiği kazançlarla gelişti. Dünyanın batısındaki medeniyetler üzerinde din nispeten daha az etkiliydi ve bu medeniyetler seküler özellik taşıyorlardı. Bu bakımdan batı medeniyetlerinde iktisadi düşünce kısmen aklın etki alanında kalarak gelişti. Dolayısıyla, dünyanın batısındaki medeniyetlerde, iktisadi uygulamalar, daha fazla geleneğe ve düşünceye dayanan ve dinden daha az etkilenen bir özellik taşımaktadır. Roma ve Eski Yunan medeniyetlerinde; iktisadi düşünce, felsefe, tarih, edebiyat ve siyaset biliminin bir alt unsuru olarak kısmen akla dayansa da iktisadi düşünce felsefe, tarih, siyaset bilimi ya da hukuk içinde gelişse de esas olarak geleneğe göre şekillenmiş ve aristokratik değer yargılarının dışına çıkamamıştır. Antik çağın doğu medeniyetlerinde ise felsefe, tarih, siyaset bilimi ya da hukuk gibi bilimlerde ilerleme sağlanamadığı gibi iktisadi düşünce de gelişmemiş, iktisat mantığı geleneğe ve dine göre şekillenmiş ve iktisadi düşünce aristokrasinin değerler sisteminin içinde kalmıştır.

Keywords

Abstract

Eastern civilizations of ancient age could not progress in economic thought as economic development. Egyptian and Mesopotamian civilizations participated in trade by developing agriculture and they prospered. New forms of production of Egypt and Mesopotamia civilization has affected other communities by spreading to the world. But the economic potential of the world's western civilization was lower, therefore the economic growth in Western civilization developed with the gains of conquest in addition to trade. Religion was comparatively less effective on the World's western civilization and these civilizations were moving secular feature. In this regard, economic thought in western civilization progressed under the influence of mind. Accordingly, economic practises in western civilization mostly relied on tradition and thought and these were less influenced by religion. Economic thought in Ancient Greek and Roman civilizations as a sub-element of philosophy, history, literature and political science, based in part on the mind but substantially it shaped according to tradition and couldn’t wander from aristocratic value judgments. In eastern civilizations of ancient age couldn’t be made headway in philosophy, politics, history and law, economic thought didn’t develop too. Economic logic was shaped according to tradition and religion and economic thought remained within the value system of the aristocracy.

Keywords