İşletmelerde Marka ve Marka Stratejileri

Author:

Year-Number: 2016-7
Number of pages: 28-39
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Marka; isim, sembol, dizayn ve firmanın sunduğu ürünleri rakiplerinden ayıran tüm öğelerdir. Bir markayı diğerlerinden ayıran en önemli farklılaştırma araçlarından biri marka adıdır. Markanın başarısında uygun strateji seçimi ve marka adının belirlenmesi kadar tüketiciye markayı hatırlatacak görsel bir ifade tarzının belirlenmesi de etkili olmaktadır. Markasız ürünlerin pazardan pay alma ihtimalinin çok düşük olduğu günümüz dünyasında marka yaratmak ve markaya değer katmak uzun bir planlama süreci gerektirmektedir. Marka değerinin işletme değerine etkilerinin bilindiği, bu amaçla çeşitli hesaplama yöntemlerinin geliştirildiği günümüzde, bir işletmenin ürünlerine uygun markalaşma stratejileri kullanması zorunludur. Ürüne, sektöre, pazara ve firmanın pazarlama stratejilerine uygun marka stratejileri uygulanması durumunda, firmalar bu yarışta kendilerine avantaj sağlamaktadırlar. Dolayısıyla marka stratejilerinin doğru belirlenmesi ve uygulanması gerekir. Bu çalışmanın amacı marka ve marka stratejilerinin incelenmesidir.

Keywords

Abstract

Brand is name, symbol, design and all items that separates it from competing products offered by the company. One of the most important differentiation tool that distinguishes a brand from others is the brand name. For the success of the brand, determination of a visual expression style that will remind consumers of the brand is effective, as well as selection of appropriate strategies and the determination of brand name. In today’s world where the possibility of getting a share of the market of generic products is very low, creating a brand and add value to the brand requires a long planning process. Nowadays, the impact of brand value on the business value is known and for this purpose various calculation methods developed so that using appropriate branding strategies for the company’s products is mandatory. In case of implementation of brand strategy which is appropriate for product, sector and firm’s marketing strategies, firms provide themselves an advantages in this race. Therefore, correct identification and implementing of brand strategy must be done. The purpose of this study is to investigate the brand and brand strategy.

Keywords