Marka Uygulamaları ve Önemi

Author:

Year-Number: 2016-2
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : İŞLETME
Number of pages: 82-93
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Marka; ürün ve hizmeti kimliklendiren önemli bir olgudur. Bu şekilde tüketicinin onu tanımlamasına, kabul ya da reddetmesine imkân tanır. Firmanın rekabete karşı direnç göstermesinde büyük payı olan marka kavramı ürünlerin birbirlerinden farklılaştırılması amacına hizmet ederler. Bir ürünün piyasada diğer ürünlere karşı nispeten çok daha iyi bir konumda olmasının en önemli yolu da söz konusu ürünün markasının tüketici zihninde öncelikli konumda olmasıdır. Bu nedenle başarılı bir marka imajı oluşturmak ve bunun için de markanın iyi bir şekilde konumlandırılması gerekmektedir. Bu sürecin etkin olabilmesi ise marka yönetiminin doğru planlanmasına bağlıdır. Bu bağlamda çalışmada, günümüz iş hayatında artık olmazsa olmaz bir hale gelen marka ve marka yönetimi kavramları ve uygulamaları ile ilgili olarak kavramsal açıklamalar yapılması hedeflenmektedir. Çalışmanın ilk bölümünde, marka kavramının tanımından, marka kavramının taşıması gereken özelliklerden ve markalaşma konusundan bahsedilmektedir. İkinci bölüm; marka imajı ve işletmede marka imajının oluşma sürecinden oluşmaktadır. Son bölümde ise; marka yönetimi ve marka uygulamaları hakkında bilgiler verilmektedir.

Keywords

Abstract

Brand is an important case that identify products and services. in this way it allows to consumer to accept and reject the products/services. Brands help to companies to stand out against the competition,and also help products the purpose of differentiated from each other. The best way to be the best against the competitors, firms have to set their brands in consumers mind priority.That’s why if companies want to present sucessful brand image, they have to do a perfect brand positioning in markets. To be effective in this process, it is related to plan right brand management. In this article; it is aimed to do a theoretical study about brand and brand management, that is so vital in business life. In the first part of the study it is explained the terms of brand and specifications of brand, than in the second part it is explained the brand image, the process of creating the brand image. In the last part it is explained brand management and brand applications.

Keywords