Taylor Kuralı Kapsamında Merkez Bankası Politika Faiz Oranlarının Belirlenmesi: Stokastik Trend Yaklaşımı

Author:

Year-Number: 2016-7
Number of pages: 95-106
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Merkez bankasının politika faizlerini hangi düzeyde belirlediği, döviz girişlerinin artması ve yatırım harcamalarının azalmaması diğer bir ifadeyle mali ve reel sektör arasındaki dengenin sağlanması bakımından önem taşımaktadır. Bu nedenle çalışmada, TCMB’nin politika faizini ne düzeyde belirlemesi gerektiği, 2001:08-2016:06 dönemi Türkiye ekonomisi için Taylor (1993) kuralı yardımıyla ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu amaçla çalışmada dışa açık ekonomi varsayımı altında, Taylor denkleminde yer alan enflasyon açığı, çıktı açığı ve döviz kuru açığı değişkenleri, kalıcı şokların varlığını dikkate alan ve stokastik bir ayrıştırma tekniği olan Beveridge ve Nelson (1981) ayrıştırma analizi kullanılarak elde edilmiştir. Elde edilen ampirik bulgular yardımıyla, söz konusu değişkenlerin politika faizi üzerindeki etkilerinin belirlenmesi, bu kapsamda TCMB’nin politika faiz oranlarını ne düzeyde belirlemesi gerektiğinin ortaya konulması ve buna yönelik politika önerilerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır.

Keywords

Abstract

It is important that the Central Bank determines policy interest rates at what level in terms of the increase in foreign exchange inflows and not decreasing the investment expenditures in other words, ensuring the balance between the financial and real sector. For this reason, the purpose of this study is to test at which level the Central Bank of Turkey should determine the policy interest rates for 2001:08-2016:06 period economy of Turkey with the help of Taylor (1993) Rule. For this purpose, the inflation gap, the output gap and the exchange rate gap variables, which exist in Taylor’s Equation, were obtained by using the Beveridge and Nelson (1981), which is a stochastic Degradation Technique, and which considers the permanent shocks under the assumption of Outward-Oriented Economy Hypothesis. With the help of the empirical findings, it is also aimed to determine the effects of the abovementioned variables on policy interest rates; and in this context, to reveal the level of the policy interest rates of the Central Bank of Turkey, and to develop policy recommendations for this purpose.

Keywords