AB’nin Vize Politikası Bağlamında Sığınmacıların Durumu ve Türkiye-AB Geri Kabul Antlaşması

Author:

Year-Number: 2016-3
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Uluslararası İlişkiler Bölümü
Number of pages: 36-47
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türkiye’nin AB ile ilişkisi, Türk hükümetinin 31 Temmuz 1959’da ortaklık başvurusunda bulunmasıyla başlamıştır. AB ülkelerine Türk vatandaşlarının vizesiz giriş hakkıyla ilgili ABAD tarafından etkili bir içtihat hukuku oluşturulmuş ancak hala AB’nin ilgili yetkililerince bu hakkı verilmemektedir. Türkiye ile AB arasında, Türk vatandaşlarının AB ülkelerine vizesiz seyahat edebilmesini öngören anlaşma 16 Aralık 2013 tarihinde imzalandı. Geri Kabul Anlaşması, AB ortak göç politikasının en önemli araçlarından biridir. Amacı negatif listedeki devletlerden gelen sığınmacılara sınırları dışında çözümler üretmek ve sığınmacılar Birlik sınırından içeri girmeden yakalayarak geri vermektir. Türkiye, Geri Kabul Anlaşması’nı imzalayarak, Türkiye üzerinden AB ülkelerine yasal olmayan yollardan giren diğer ülke vatandaşlarının Türkiye'ye geri kabulünü kabul etmiştir. Antlaşma Türkiye’yi sığınmacı kampına çevirebilecektir. Türkiye’ye getireceği yükümlülüklerle bir geri adım görüntüsündedir. Avrupa Birliği göç sorunuyla karşı karşıyadır ve bunu geri kabul anlaşmalarıyla aşmaya çalışmaktadır. Birlik ilk dönemlerindeki insan hakları perspektifinden çıkarak kendisini Avrupa kalesine dönüştürmüş ve güvenlik odaklı politikalara yönelmiştir.

Keywords

Abstract

The relation between Turkey and Eu started with the partnership application of Turkish Government on 31st July 1959. ECJ (The European Court of Justice) has created an effective case law for the Turkish citizens enter the EU countries without visa but this kind of right hasn’t been recognized by the authorities of EU so far. Turkey and EU signed the visa-free entry treaty (for Turkish citizens) on 16th December 2013. Readmission Agreement is one of the most important tools of the EU integrated immigration policy. The purpose of the Agreement is to find solutions to refugees and asylum seekers (outside the borders of the Union) coming from the states in the negative list and to send them back by capturing them before entering the border. Turkey, by signing the readmission agreement, has accepted the readmission of citizens of other countries entering illegally to EU countries via Turkey.Treaty may convert Turkey into a refugee camp.It seems that the obligations will make Turkey have a backward step. The EU has been facing with immigration problem and it tries to overcome this problem by readmission treaties. Now, the Union has lost its pespectives on Human rights at the beginning and become a Europe Castle and had security based policies.

Keywords