Türkiye’de Erkekler ve Erkeklikler: Jeff Hearn ile Ulusötesi Yaklaşımlar

Author:

Year-Number: 2016-3
Number of pages: 12-19
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Ülkemizde Eleştirel Erkekler ve Erkeklikler İncelemeleri alanı toplumsal cinsiyet ve kültürel çalışmaları birleştiren ve gittikçe yaygınlaşan bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu makalede alanın kurucusu sosyolog ve ekonomist Jeff Hearn’ün kırk yılı aşkın süredir devam eden çalışmalarındaki “ulus ötesi” vurgu, farklı örnekle incelenmeye çalışılmıştır. Hızla değişen siyasi, kültürel, ekonomik konjonktürün de etkisiyle bizce bu tarz çok kültürlü çalışmaların önemi giderek artmaktadır. Hearn’ün feminizm içinde erkekleri eleştirel bir bakış açısıyla çalışırken başvurduğu ulusaşırılık, özellikle küresel pek çok değişimin odağında olan Suriyeli mülteciler konusunu Türkiye’de çalışırken başta sağlık ekonomisi ve mikroekonomi olmak üzere, organizasyon, toplumsal değişim ve kültürel etkileşimi anlamak açısından oldukça yararlıdır.

Keywords

Abstract

The field of Critical Studies of Men and Masculinities which unites gender and cultural studies is spreading in our country. In this article we try to analyse, by giving several examples of the concept of “transnationality” that Jeff Hearn, both a sociologist and an economist, emphasises in his work for more than fourty years, as the founder of the field. With the effect of rapid change in cultural, economical and political conjecture, we believe, the influence of such multi-cultural studies gains importance. Hearn refers to transnationality when critically studying men and masculinities as a part of feminism. We argue that such perspective is highly useful especially in studying the Syrian refugees in Turkey who are at the center of the organisational, social and cultural changes especially in health economics and microeconomics in the global focus.

Keywords