Growth Hacking, Dünyayı İşgal Eden Büyüklere Karşı Bir Kurtuluş Savaşı Olabilir mi?

Author:

Year-Number: 2016-5
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : İşletme
Number of pages: 33-44
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bilgi ekonomisinin etkisinin hissedildiği günümüz ortamında, internetin pazarlama üzerindeki rolü hızla artmaktadır. Dijital pazarlama, içerik pazarlaması, online pazarlama gibi bir çok başlık altında toplanabilecek olan; bilgi teknolojileri vasıtasıyla pazarlama faaliyetlerini ifade eden kavramlar “Growth Hacking (Büyüme Korsanlığı)” ile birlikte anılmaktadır. Büyüme korsanlığı, genellikle online girişimlerin, hızlı bir şekilde dijital pazarlama ve yazılım araçları vasıtasıyla büyütülmesi için kullanılan bir kavramdır. Fakat bu büyüme 1000'lerce kat veya 1.000.000'larca kat olabilir. Bir sınırı yoktur. Twitter, Airbnb, Zynga, Zillow gibi bir çok şirket 0 sermaye ile milyonlarca kat büyümüşlerdir. Kavramın ilgi çekiciliği ve gerekliliğine ters oranda bilimsel araştırma mevcuttur. Literatür çalışmasında bilimsel bir makaleye ulaşılamamıştır. Çalışmanın amacı, Büyüme Korsanlığı kavramını açıklamak, derlemek ve bilimsel literatüre kazandırmaktır. Kavram, küçük işletmelere, en büyük işletmeler arasında yer almayı vaat ettiğinden dolayı; “Kurtuluş Savaşı” metafor olarak kullanılmıştır. Makalede, mühendislik konu alanını ilgilendiren spesifik bilgilere ve analizlere detaylı olarak değinilmemiştir. Bilimsel kaynak yokluğundan dolayı, genellikle internet kaynaklarına başvurulmuştur. Alan yazın tarama metodu ile yapılan araştırmada 3 temel sonuca varmıştır: 1. Büyüme korsanlığı, tıpkı internet gibi sınırsız içeriğe sahiptir. İlgili konuların tasnif edilmesine ve düzenli bilgiye ihtiyaç artmaktadır. Konu hakkında bilimsel kaynak azdır. Kavram bilimsel literature kazandırılmalıdır. 2. Etik dışı eylemleri önleyici mekanizmalar barındırmayabilir veya etik dışılığı özendirebilir. Siber güvenlik konusunda uzmanlaşmış ve bilgi ekonomisi hukukunu eksiksiz olarak işleten ülkeler bünyesinde yasal uygulama bulmalıdır. 3. Büyüme korsanlığı konusunda yapılan çalışmalar, sadece pazarlama ve mühendislik bakış açısıyla kalmamalı ve multidisipliner bir anlayış kazanmalıdır.

Keywords

Abstract

The concepts like digital marketing, inbound marketing, online marketing that point out marketing activities via knowledge technologies are stated with “Growth Hacking”. Growth hacking is a concept that used for growing online enterprises fast via digital marketing and software tools. This growing can be thousands or million times. There is no limit. Many enterprises like Twitter, Airbnb, Zynga, Zillow grew millions times with small amount of capital. There are a few scientific studies about topic. Purpose of the article is to explain the concept of growth hacking, compile topic and introduce growth hacking to literature. This concept bids SME’s placing in the greats. Therefore, the study has a metaphor of Turkish Independence War. In this article, there are no knowledge or engineering science. Due to lack of scientific source about topic, internet sources are used. Study is conducted as a literature review. Three basic findings are found in this article. 1. Like internet, growth hacking have limitless sources. But, no scientific resource found in literature review. Growth hacking could be unethical in countries that have weak laws and capabilities of cyber security. Multinational rules/law should be promulgated and conducted. 3. Conducting studies about growth hacking in engineering or business/marketing field is not enough. There should be more multidisciplinary studies.

Keywords