Türk Polis Teşkilatı’ndaki Ödüllendirme Sistemi Üzerine Bir Araştırma

Author:

Year-Number: 2016-5
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : İŞLETME
Number of pages: 60-75
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türkiye’nin sayısal olarak en büyük ve hizmet alanı olarak en yaygın kamu kurumlarından birisi olan Türk Polis Teşkilatı, insan kaynağını daha etkin kullanabilmek amacıyla bir takım çalışmalar yürütmektedir. Yürütülen bu çalışmaların temelini personelin motivasyonunu artırarak verilen hizmetin kalitesini ve verimliliğini artırmak oluşturmaktadır. Diğer tüm çalışanlarda olduğu gibi polisin de motive edilebilmesi, bağlılıklarının ve işten duydukları tatminin artırılması için ödüllendirmesi gerekmektedir. Bu çalışmada, Türk Polis Teşkilatı’nda uygulanan ödüllendirme sistemi ve sistemin mevzuattaki yerine odaklanılmış, ödüllendirme sistemi ile ilgili bazı önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

Turkish National Police, which is one of the largest and most comprehensive public institutions of Turkey, is carrying out a number of studies for the purpose of a more effective use of human resources. the basis of these studies are to increase motivation of staff, the quality and efficiency of the service. As with all other public servants, police officers need to reward to motivate and increase their commitment and job satisfaction. This study focuses on the reward system applied to the Turkish National Police and is described this system by explaining the relevant legislation. Some suggestions have been made about the reward system.

Keywords