Hastanelerde Yalın Tıbbi Envanter Yönetimi

Author:

Year-Number: 2017-8
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : işletme
Number of pages: 16-24
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sağlık hizmeti tedarik zinciri yönetimi üzerine yapılan literatüre yalın sisteminin önemli katkılar yapacağını gösterdi. Yalın yönetimde başarı yalnızca çalışanlarla değil mevcut teknoloji ve klinik mükemmellikten geldiği bilinir. Hastaneler yeni teknolojinin ve yeni alanlara para harcamanın topluma hizmet etmekte ki gayretten geçtiğini ve bu durumun hastanenin de karına ve lehine olacak şekilde uyarlanması gerektiğini bilmektedirler. Dahası hastanelerdeki en büyük israfın ve kargaşanın stoklarda olduğu da belirlenmiştir. Bu yüzden sağlık hizmetindeki yalın envanter sistemi, gerekli malzemenin tam zamanında tedarik edilmesine odaklıdır. Ancak çok az sayıda yazı ortaya konmuştur ve kapsamları bilinmemektedir. Bu araştırma yazısının amacı sağlık sektöründe yalın envanter sisteminin etkinliğini anlamaktır .Bu çalışma yazısı envanter yönetiminin karışıklıklarını basit ve kolay yoldan anlamakta çok faydalıdır ve konunun daha kolay anlaşılmasına yardımcı olacaktır.

Keywords

Abstract

Literature on healthcare supply chain management has shown that the lean system can provide significant benefits.It known that success in lean management doesn’t come with employees but through current technology and clinical perfection.The effort of serving society causes hospitals to spend Money on new technology and new fields which they know that this must be adapted in their favor and with a profit. Furthermore it is stated that that the highest waste and confusion in a hospital is with inventory. So lean inventory system in healthcare is the system that focuses on timely replenishment of items. However, very few of its benefits have been empirically demonstrated and the extent of each of them remains unknown. The purpose of this research paper is to know the effectiveness of the Lean inventory system in health care industry. This research paper is very useful in understanding the complexities of inventory management in a simple and easy way and thus help to easily understand the topic.

Keywords