Değişimin Ortaya Çıkardığı R Kuşağı ve Karakter Aşınması İkilemi

Author :  

Year-Number: 2017-9
Language : null
Konu : İnsan Kaynakları Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Number of pages: 35-49
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

2008 ekonomik krizi, eğitimli işgücü üzerinde bir dönüşüm başlatmıştır. Bu dönüşüm, aynı anda üç, dört kişinin işini yaparak, ne ücretlerinde ne de ünvanlarında değişim olmadan çalışan, oldukça iyi eğitimli, performansa dayalı R kuşağını yaratmıştır. Y kuşağının mutasyona uğramış hali olarak tanımlanan bu kuşağın ortaya çıkış nedeni, duydukları iş güvencesi kaygısıdır. İstihdam edilebilir olmak isteyen bu eğitimli işgücü çalışma hayatında değişimle ortaya çıkan dinamiklere, kişiliğini de adapte etmek zorunda bırakılmaktadır. Bireyin çevresel değişimlere kendini uyumlaştırma süreci olarak tanımlanan kişilikte bu süreçte çalışma hayatının tanımladığı profesyonel kimliğe dönüşmek zorunda bırakılmaktadır. Çalışma hayatında artan nitelik vurgusu, istihdam edilebilirlik bakışı ve eğitimli işgücü arasında yaşanan rekabet çalışma hayatında yer alan kuşaklar arasında çizilen kuşak farklarını silikleştirmeye başlamıştır. Kuşaklar istihdam edilebilir olmak adına değişimin yarattığı profesyonel kimlikte buluşmak zorunda kalmaktadır. Bu süreçte de çalışanın kendi kişiliği ile çalışma hayatının yeni dinamiklerinin yarattığı profesyonel kimlik ile arasında boşluklar oluşmaktadır. Bu ise R. Sennett’in karakter aşınması olarak nitelendirdiği bir durumu ifade etmektedir. Kendi kimliğini gizlemek zorunda kalan, sahte tavır sergileyen ve profesyonel duygularla kendini ifade etmek zorunda bırakılan işgücü kendi kişiliği ile çelişmeye başlamaktadır. Çalışma, değişimin yarattığı R kuşağı, profesyonel kimlik ve karakter aşınması arasında ilişki kurmaya çalışmaktadır. Çalışma hayatında ortaya çıkan yeni dinamiklerin karakter aşınmasına yol açarak eğitimli işgücü üzerinde yarattığı etkileri tartışmaktadır. Bu kapsamda çalışmanın amacı, karakter aşınması kavramının çalışma hayatındaki etkilerini tanımlamak ve duygusal emeğin hâkim olduğu profesyonel kimliğin çalışma hayatında yer alan tüm kuşaklarda istihdam edilebilir olmak adına kaygı yarattığına ilişkin çıkarımlarda bulunmaktır.

Keywords

Abstract

The economic crisis of 2008 has triggered a transformation in educated workforce. This transformation has created the well-educated and performance-based Generation R, which does the work of three or four people at the same time without any changes in wages or titles. The reason for the formation of this generation, which can be described as a mutated form of Generation Y, is its concern about job security. This educated workforce, which wants to be employable, has been forced to adapt its personality to the dynamics that have occured with the change in working life. Personality, described as the process in which the individual adapts himself/herself to environmental changes, has forced the individual to transform into a professional personality, identified by working life. Increased emphasis on quality in working life, the view of employability and the competition among educated workforce have blurred the differences between generations in working life. In a pursuit to be employable, the generations have compelled to find a common ground in professional personality. Within this process gaps arise between the professional personality, created by the new dynamics of the working life and the personality of the employee. This process refers to the situation which is labeled as “corrosion of character” by Richard Sennett. The workforce, which is compelled to hide his/her identity, to masquerade false attitude and to express professional feelings, begins to contradict with his/her own personality. This study attempts to establish relationship between professional personality created by the change in working life and the corrosion of character. This study tries to establish a relationship between to the Generation R, that was created by tansformation , professional identity and corrosion of character, discussing the effects of new dynamics which are showing up in the working life that cause corrosion of character on the educated labour force. In this context, the purpose of this article is to identify the effects of the corrosion of character on labour life and to draw an inference on professional identity which emotionally dominates labour and creates anxiety of being employable in all generations involved in working life.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics