Balkanlar’da “Modern” Bir Yunan Tragedyası: Çamerya Arnavutları Kıyımı

Author:

Year-Number: 2017-9
Number of pages: 79-93
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yunanistan, 1950’lerden itibaren Kıbrıs’ta Kıbrıslı Türkleri yok etmek amacıyla şiddet, zulüm, katliam başlatmış ve sonunda bunlar, Ada’da “soykırım” şeklinde tanımlanacak hareketlere varmıştır. Benzer şekilde, 20 yüzyıl başlarında Balkanlar’ın Epir bölgesi, büyük çoğunluğunu oluşturan yerli Çameria-Çamerya Arnavut nüfusunun direncine rağmen, 1913 Londra Büyükelçiler Konferansı’nın kararları ile Yunan devleti yönetimi altında etnik bir azınlık kabul edilerek, Arnavutluk’tan koparılmış ve Yunanistan egemenliğine verilmiştir. Ve bu yerli halk, II. Dünya Savaşı yıllarında Yunanlarca trajik bir kadere maruz bırakılmıştır. Bu çalışma, Çamerya bölgesi ile onun halkı Çameryalıların siyasi-toplumsal tarihini inceleyerek, bu halkın Yunan devletince maruz bırakıldığı “1944–1945 yılları etnik temizlik ve kıyım” olayını analiz edecektir. Bu çalışmanın ana amacı, Balkanlar’ın batısında Arnavutluk ile Yunanistan arasında yer alan Epir coğrafyasının bir kısmını oluşturan Çamerya bölgesinde yaşayan yerli Çamerya Arnavutları’na Yunanların II. Dünya Savaşı’nda 27 Haziran 1944 ile Mart 1945 tarihleri arasında uyguladıkları soykırıma varan katliamları araştırmaktır. Bu amaca varmak için, ilk önce 20. yüzyıl Arnavutluk-Yunanistan ilişkilerine ve sorunlarına özet bir bakış yapılacak; daha sonra iki ülke arasındaki sorunların göbeğinde yer alan Çamerya bölgesi ve Çamerya Arnavutları incelenecek; müteakiben Yunanlarca Çamerya Arnavutlarına uygulanan kıyımın neden ve detayları irdelendikten sonra, kıyım sonrası yaşanan gelişmeler ortaya koyularak nihai bir değerlendirmede bulunulacaktır.

Keywords

Abstract

Greece attempted to implement violence, persecution and massacre against Turkish Cypriots in Cyprus since the years 1950s in order to exterminate, and finally these acts arrive at the point of being a “genocide” on the island. Similarly, sovereignty of the Epirus district of the Balkans at the beginning of the 20th century as being accepted ethnic minority under the governance of Greece had been ceded to Greece in line with the related articles of the 1913 Ambassadors Conference. And these native folks had been exposed to a tragic fate created by the Greeks during the years of the 2nd World War. The main purpose of this paper is to examine the genocide claims imposed on Çameria Albanians by the Greeks between 27 June 1944 and March 1945 during II. WW in Çameria region, which is located in Epirus between Albania and Greece in the Western Balkans. In this frame, firstly 20th-century-Albanian-Greek relations and issues will be defined in general; Then Çameria and Çameria Albanians that form the key-point of the issues between two states will be outlined. Later on, the reasons and details of the genocide claims imposed on Çameria Albanians by the Greeks will be examined, and then developments following genocide will be reviewed. At last, a final evaluation regarding the main issue will try to put an end at the research.

Keywords