Tüketici Davranışı Olarak Gaziantep’te Piknik (Sahre) Kültürü Üzerine Bir Saha Araştırması

Author:

Year-Number: 2017-12
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Pazarlama
Number of pages: 136-150
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Gaziantep’te Sahre kültürü sosyal hayatın bir parçasıdır. Gaziantepliler sosyal hayatlarında o kadar içselleştirmişlerdir ki her fırsatta sahreye giderler. Zenginler, fakirler, kadınlar, erkekler, esnaflar, nişanlılar, güveyler kendi aralarında bir araya gelerek sahreye giderler. Çalışmanın literatür tarama aşamasında sosyal hayatın bir parçası olan sahre kültürü ile ilgili çok ciddi bir araştırmanın yapılmadığı görülmüştür. Mevcut çalışmaların çoğu ya bir gözleme dayalı kalmış, ya da sahre kültürü konusunda deneyimli Gazianteplilerin görüşleriyle sınırlı kalmıştır. Çalışmamızda Gaziantep ilinde ikamet eden vatandaşların bir tüketici olarak sahre kültürüne nasıl baktıklarını incelemeye çalıştık. Yüz yüze anket yöntemiyle 836 kişi ile anket yaptık. Sahada yapılan anketler tek tek kontrol edilerek SPSS ve Microsoft Excel programları ile analiz edilmiştir. Pikniğe gitme nedeni kişilerin sosyal, ekonomik ve kültürel durumlarına, yaş guruplarına göre farklılıklar göstermektedir. Gaziantep’te ikamet süresi arttıkça piknik memnuniyet ölçeği algısı artmaktadır. Piknik yeri tercihinde, doğal güzellikler, alanın güvenlikli ve temiz olması gibi özellikler ön planda tutulurken piknik alanlarının yakın olmasının ve diğer seçeneklerin etkisinin daha az olduğu gözlemlenmiştir. Piknik alışkanlığı edinilen kişilerin yakınlık dereceleri artıkça piknik memnuniyet ölçeği algısının arttığı gibi sonuçlar ortaya çıkmıştır.

Keywords

Abstract

Sahre (picnic) culture is a part of social life in Gaziantep. People in Gaziantep internalize so much that they can go on a picnic. Coming together, women, men, tradesmen, rich or poor, engaged and married people go for a picnic. It is seen that researches related to Sahre culture being a part of social life have not been done significantly during literature review phase of the study. Either most of the present studies depended on the observation or restricted with opinions of experienced people in Gaziantep about Sahre culture. We investigated how citizen sdwelling in Gaziantep look at Sahre culture as a consumer on our study. We made a survey with 836 people in the method of face to face poll. The surveys on the area were analyzed with the programs of SPSS and Microsoft Excell by being controlled one by one. There a sons which people go on a picnic differ with regard to social, economic and cultural situations of people. As long as residence duration increases in Gaziantep, the perception of picnic satisfaction scale goes up. As the features like natural beauties, safe and clean of the field were given particular importance in the preference of picnic area, it was ovserved that the effects of near by picnic area and other options is less. As the closeness degree of people getting in the habit of the picnic increases, the results Show up such as the perception of the picnic satisfaction scale going up.

Keywords