1996-2015 Arası Yayımlanan Bilgi Sistemleri Makalelerinin Anahtar Kelimelerine İlişkin Retrospektif Bir Çalışma

Author:

Number of pages: 71-79
Year-Number: 2017-12

Abstract

Internet ve bilgi teknolojilerinde kaydedilen hızlı gelişim, birçok alanda olduğu gibi Bilgi Sistemleri alanındaki çalışmalarda da incelenen problemlerin ve kullanılan yöntemlerin gelişmesine, yeni kavramların ele alınmasına öncülük etmektedir. Bu çalışmada, Bilgi Sistemleri alanındaki akademik çalışmalarda anahtar kelimelerin kullanım sıklığı yıllara göre değerlendirilerek son yıllarda kullanım sıklığı artan kavramların ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Bu doğrultuda Bilgi Sistemleri alanında etki faktörü ve yayınlandığı veri tabanlarına erişim olanakları göz önünde tutularak belirlenen 29 akademik dergiye ilişkin makale ve anahtar kelime verisi toplanmıştır. Verilerin toplanması sürecinde akademik veri tabanlarından erişmek üzere Selenium otomasyon aracından yararlanılarak geliştirilen bir masaüstü uygulamasından yararlanılmıştır. Belirlenen dergilerde 1996-2015 arasında yayımlanmış makale ve anahtar kelime verisi bir veri tabanında toplanmıştır. Anahtar kelimelerin kullanım sıklığı birinci ve ikinci on yıllık dönemler itibariyle ayrı ayrı ortaya konulmuş, makalelerde toplam kullanım adedi en çok değişen anahtar kelimeler ortaya çıkarılmıştır. Sonuçlar kısmında Bilgi Sistemleri alanına ilişkin akademik çalışmalarda yaygınlaşan anahtar kelimeler sunularak, önem kazanan konu ve kavramlar tartışılmıştır.

Keywords

Abstract

Rapid development of Internet and Information Technology leads to the development of problems/methods and emergence of new concepts in Information Systems discipline. In this study, the main objective is to find out the emerging topics and concepts that gain importance in Information Systems studies. 29 IS journals were chosen with respect to their impact factors regarding their availability in academic databases. A database was created to collect the meta-data of articles published in selected journals between 1996 and 2015. Data was collected using a desktop application that utilizes Selenium automation tool to access online academic databases. Through the analysis of keywords within the articles published, the keywords that expose the most dramatic change in total frequency within the last decade were identified. Subsequently, the most frequent keywords were presented in the results along with a comparison with the last two decades. Finally, the popular topics and concepts in Information Systems publications were discussed along with the results.

Keywords