Yeni Nesillere Yeni Öğretim Yöntemleri: Z Kuşağının Öğrenme Stilleri Ve Yükseköğrenim İçin Öneriler

Author:

Number of pages: 249-257
Year-Number: 2017-12

Abstract

Bu çalışmanın amacı, teknolojinin insan hayatı içerisindeki yerinin hızla büyümesi ve geleneksel yaşam tarzını değiştirmesi sonucu nesiller arasında farklılaşan kişilik özellikleri, değer, beklenti ve eğilimlerin özetlenerek; nesiller bazındaki değişimin öğrenme stilleri ile ilişkisinin ele alınmasıdır. Geleneksel üniversite eğitiminin yeni yöntemler ile güncellenmesi ve “dikkati kolay dağılabilen, ancak aynı anda birden fazla farklı göreve de odaklanabileceği öne sürülen” Z kuşağına mensup öğrencilerin hem beceri hem tatminlerinin arttırılması üzerine öngörüler sunulmuştur. 2000 sonrası doğanları kapsayan Z kuşağının en genci bugün 17 yaşındadır. O halde bu nesil üniversite sıralarında yerini almadan önerilerin görgül yöntemlerle test edilmesi mümkün değildir. Pek tabi ki sunulan öngörüler, eğitimcilerin farkındalığını ve dikkat seviyesini arttırarak gelecek çalışmalarca sorgulanmaya açıktır.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to summarize the personality characteristics, values, expectations and tendencies of generations and their relationship with the learning styles; as technology is constantly growing as well as its power to influence human lives’. In line with the changşng trends, the learning styles among generations are in the continuous change. Generation Z, which is believed to have members that have short span of attention but able to work with multitasks, can have higher learning satisfaction and increased levels of skills due to the revised and improved traditional university education. Generation Z members are born after 2000s, as such the younger one is 17 years old. Thus, it is yet impossible to test the suggestions via emprical research. However, the proactivity of this study can increase the awareness level of educators. As also the suggestions are open for testing in future studies.

Keywords