Sosyal İnovasyon Kavramı

Author:

Number of pages: 321-338
Year-Number: 2017-12

Abstract

Son yıllarda toplumun genelinin inovasyon faaliyetleri içerisinde yer alma eğilimi göstermesi ve ortak sorunlarının çözümünde sosyal yenilik konusunda çalışmalara ağırlık verdiği görülmektedir. Bu durum sosyal inovasyon kavramının bireyler, işletmeler ve toplum açısından taşıdığı öneme vurgu yapmaktadır. Karmaşık sosyal problemleri ortadan kaldırmak için tek bir çözümün olamayacağı ve yenilikçi bir yaklaşım kullanmak gerektiği artık kabul edilmekte ve sosyal inovasyon olgusunun önemi anlaşılmaya başlamaktadır (Conger, 2009, Halaç, Eren ve Bulut, 2014, Maiolini ve ark., 2016). Bu çalışma geçmişten günümüze sosyal inovasyon kavramının gelişimini anlatan geniş bir literatür taraması özelliği gösterir.

Keywords

Abstract

In recent years, the tendency of participating innovative activities in the society has increased and the role of social innovation for the solution of common social problems has been emphasized. The precautionary implications of the concept of social innovation in terms of individuals, businesses and society has been understood. It is accepted that not a single solution but socially innovative approaches should be required to remove complex social problems and to make them easier (Congress, 2009, Halac, Eren and Bulut, 2014, Maiolini et al., 2016). This study features a broad literature review describing the development of the concept of social innovation from the past.

Keywords