Faiz Oranları ve Döviz Kuru Dönemsel Analizi; Türkiye Örneği

Author:

Number of pages: 199-205
Year-Number: 2017-13

Abstract

Döviz kuru ve faiz oranı ilişkisi uzun yıllar boyunca tüm dünya ekonomilerinde ilgi odağı olmuştur. Özellikle çoğu ülkelerin dalgalı kur sistemini benimsemesi ve öte yandan faiz oranlarının da özellikle yatırımları etkilemesi bakımından ekonomi üzerinde oldukça etkili olan bir değişken olması bu ilginin artmasında önemli bir gelişme sağladı. Bu gelişmelerin doğal bir sonucu olarak Döviz kuru ve faiz oranı arasındaki volatilite yayılma etkisi yıllardır bir çok alanda çalışmaya konu olmuştur. Bu konu üzerine yapılan çalışmalarda özellikle zaman serisi analizlerinde çoğunlukla çelişkili sonuçlar ortaya çıkmış ve ortak bir sonuca varılamamıştır. Literatüre katkı sağlamak amacıyla yapılan bu çalışmada Türkiye'de döviz kuru ve faiz oranı arasındaki volatilite yayılma etkisi eşik değerli ARCH (TARCH) analizi ile incelenmiştir. Çalışma dönemi olarak 04.01.2002 ile 21.04.2017 tarihleri arasında haftalık frekansta veriler seçilmiştir. Gerçekleştirilen birim kök testi sonuçlarına göre faiz oranı değişkeni düzey değerinde, döviz kuru ise birinci farkında durağan çıkmıştır. TARCH sonuçları ise faiz oranı volatilitesinin döviz kuru volatilitesini artırdığını işaret etmektedir.

Keywords

Abstract

The exchange rate and the interest rate relationship have been the focus of attention for many years in the world economy. Especially as most countries adopt a floating exchange rate system and on the other hand interest rates are a very influential variable on the economy especially affecting investments which provided an important development in the increase of interest. As a natural consequence of these developments, the volatility spread effect between the exchange rate and the interest rate has been the subject of many field work for years. Studies on this subject have often produced contradictory results, especially in time series analysis, and no common result has been achieved. In order to contribute to the literatüre ın this study, volatility spread effect between exchange rate and interest rate in Turkey is examined with threshold value ARCH (TARCH) analysis. Between 04.01.2002 and 21.04.2017, weekly frekans were selected as the working period. According to the results of the unit root tests performed, the interest rate was stable at the variable level and the exchange rate was stable at the first difference. TARCH results indicate that interest rate volatility increases exchange rate volatility.

Keywords