Portföy Yönetim Şirketlerinin Etkinlik Ölçümü: Veri Zarflama Analizi Uygulaması

Author:

Number of pages: 227-233
Year-Number: 2017-13

Abstract

Çalışmamızda, birden çok sayıda girdi değişkeni ve çıktı değişkeninin yer alması durumunda karar birimlerinin etkinliklerinin ölçülmesinde kullanılan Veri Zarflama Analizinden faydalanmak suretiyle, Türkiye Sermaye Piyasasına kayıtlı Portföy Yönetim Şirketlerinin etkinlikleri ölçülmüştür. Bu amaçla, 2014 ve 2015 yıllarındaki etkinlik düzeyleri karşılaştırılmıştır. Türkiye Sermaye Piyasasına kayıtlı 51 adet portföy yönetim şirketinden, hem 2014 hem de 2015 yıllarında faaliyet gösteren 34 adet portföy yönetim şirketinin verileri kullanılarak veri seti oluşturulmuş, veriler ise www.kap.gov.tr adresinde yer alan Kamuyu Aydınlatma Platformu ara yüzünden elde edilmiştir. Çalışmanın sonucunda, 9 adet portföy yönetim şirketinin her iki yılda da % 100 etkin çalıştığı, 3 adet portföy yönetim şirketinin 2014 yılında etkinliği % 100 iken 2015’te etkinliklerini kaybettikleri, 2 adet portföy yönetim şirketinin ise 2014 yılında etkin çalışmadıkları halde 2015’te % 100 etkinliğe ulaştıkları sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

In our work, the activities of the Portfolio Management Companies registered in the Turkish Capital Market were measured by taking advantage of the Data Envelopment Analysis which was used in measuring the activities of the decision units in case of multiple input variables and output variables. For this purpose, activity levels for 2014 and 2015 were compared. Data sets were prepared from the 51 portfolio management companies registered to the Turkish Capital Market using the data of 34 portfolio management companies operating both in 2014 and 2015. The data was obtained from the Illumination of the public platform interface at www.kap.gov.tr. As a result of the study, 9 portfolio management companies operate 100% effective in every two years, 3 portfolio management companies lose their activities in 2015 while the effectiveness is 100% in 2014 and 2 portfolio management companies lose 100% in 2015 reached the event that they reached the activity.

Keywords