Kapadokya’daki Bizans Eserlerinin Turizm Içindeki Yeri: Ihlara Vadisi Örneği

Author:

Number of pages: 230-238
Year-Number: 2018-18

Abstract

Bizans İmparatorluğu dünya tarihinde en uzun süre hüküm sürmüş devletlerden bir tanesidir. Anadolu toprakları önemli Bizans eserlerine sahiptir. Kapadokya bölgesi bu bakımdan çok zengindir. Çalışmada bu bölge içerisinde yer alan Ihlara Vadisi ele alınmış, bu alandaki Bizans eserleri literatür taraması ile ortaya konmuştur. Özellikle inanç ve kültür turizmi bakımından büyük önem taşıyan bu kaynakların Türk turizmindeki rolünü vurgulamak amaçlanmıştır.

Keywords

Abstract

The Byzantine Empire is one of the longest running states in world history. Anatolian lands have important Byzantine monuments. Cappadocia region is very rich in this respect. Ihlara Valley in this region was considered in the study and Byzantine monuments in this area have been revealed by literature review. It is aimed to emphasize the role of these resources, which have great importance in terms of faith and culture tourism in Turkish tourism.

Keywords