Eğlence Pazarlaması:Park Antep Örneği

Author :  

Year-Number: 2018-18
Language : null
Konu : Pazarlama
Number of pages: 213-229
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Eğlence pazarlamada amaç, hedef kitleye boş zamanlarında tüketebilecekleri eğlenceli deneyimler sunmaktır. Bu eğlenceli faaliyetler sayesinde tüketiciler ruh ve bedenlerini dinlendirerek günlük koşuşturmalarından uzaklaşma fırsatı bulmaktadırlar. Son yıllarda eğlence pazarlaması tüm dünyada büyük bir gelişme göstermiştir ve eğlence pazarında hizmet sunan örgütler çoğalmıştır. Artan rekabet işletmeleri pazarlama yöntem ve stratejilerini daha titiz planlamalarını gerektirmektedir. Çalışmanın amacı eğlence pazarlaması kapsamında Park Antep'in ziyaretçileri tarafından nasıl algılandığını analiz etmektir. Çalışma dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümünde “eğlence” kavramına açıklık getirilmiştir. Sonrasında eğlence ve boş zaman arasındaki ilişkiye değinilmiştir. Bunun sonrasında eğlence endüstrisinin tanımı yapılmıştır, gelişimi - bu süreçte gelişimini etkileyen unsurlar ve eğlence endüstrisinin özellikleri anlatılmıştır. İkinci bölümde, eğlence pazarlamasına değinilmiştir. Ayrıca eğlencenin bir ihtiyaç olduğu, eğlence pazarlamasının tanımı, kapsamı ve gelişimi anlatılmıştır. Eğlence pazarlamasının 4 C’leri ve eğlence tüketicisi de ikinci bölümde incelenmiştir. Daha sonra, eğlence ve tema parkları tanımlanmaktadır. Ardından Park Antep'in oluşum öyküsü anlatılmaktadır ve Park Antep de bulunan eğlence grupları tanıtılmaktadır. Dördüncü bölümünde ise Park Antep ziyaretçileri üzerinde bir uygulama yapılmıştır. Bu uygulama ile ziyaretçilerin Park Antep'i algılamaları analiz edilmiştir. Veriler bir anket aracılığıyla elde edilmiştir ve SPSS (Statistical Package for Social Sciences) programı kullanılarak, yüzde analizi, çapraz tablolar ve ki-kare testleri kullanılmak suretiyle test edilmiştir ve değerlendirilmiştir.

Keywords

Abstract

The aim of this thesis is to analize, from entertainment marketing perspective, how Park Antep is recognized by its visitors. In the first chapter “entertainment” was defined and it was looked at the relationship of entertainment and free time. After this the entertainment industry, its development, aspects which influence its development and the characteristics of the entertainment industry were discussed. In the second part the main topic “entertainment marketing” was discussed. Furthermore it was discussed that entertainment is a need. After this it was talked about the definition of entertainment marketing, its content and development. The 4 C’s of entertainment marketing and entertainment consumers were mentioned in the last part of part two. In the third part entertainmet and theme parks were introduced. Further the develpoment history of Park Antep and the play stations which exist in Park Antep were presented. In the fourth part it was take through a survey with help of the Park Antep visitors. With this survey it was analized how visitors are observing Park Antep. As mentioned above the datas were collected with a survey. The datas were evaluated with help of the SPSS program and with using procent analysis, crosstabulations and chi-sqaure tests. The results show that visitors in different ages can give different anwers to the questions. So, the age has an influence on the answers. In view to this result, the work is completed with suggestions for Park Antep.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics