Süpermarket İşletmelerinde Yılbaşı Tedarikçi Değerlendirme Kararları İçin Bir Uygulama Modeli

Author:

Year-Number: 2017-17
Number of pages: 33-55
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma ile perakende sektörü içerisinde önemli bir yer tutan süpermarket sektörünün, yılsonlarında bir sonraki yılın çalışma kararlarını şekillendirdikleri, tedarikçi değerlendirme ve satınalma kararlarında optimum kârlılık hedeflerine ulaşılmasını sağlayan bir model geliştirilmiştir. Bu modelin geliştirilmesinde öncelikle daha önce yapılan çalışmalar incelenmiş ve tedarikçi değerlendirme ve satınalma kararlarında kullanılan kriterlerin daha çok endüstriyel sektörler için hazırlandığı görülmüştür. Perakende sektörüne yönelik sınırlı sayıda çalışma yapıldığı, yapılan bu çalışmaların birçoğunun da endüstriyel sektörler için yapılan çalışmaların perakende sektörüne uyarlanması şeklinde olduğu görülmüştür. Bu çalışma ile konu tamamen perakende sektörü açısından ele alınmış ve sektörün doğasına uygun bir model geliştirilmeye çalışılmıştır. Perakende sektörü ile endüstriyel sektörler arasındaki temel fark, ürünlerin seçimi ve nihai tüketiciye sunumunda karar verici olarak nihai tüketicinin belirgin şekilde baskın rolde olmasıdır. Süpermarket perakendecilerinin satınalma ve tedarik kararlarında temel belirleyici etken nihai tüketicinin seçimi ve kararıdır. Bu modelde perakendecilerin hem nihai tüketicilerin istek, ihtiyaç ve beklentilerini dikkate alacakları hem de kârlılıklarını maksimize edebilecekleri optimum bir denge oluşturulmaya çalışılmıştır. Bu iki isteği tek bir noktada birleştiren modelin süpermarket perakendecilerinin tedarikçi seçim ve satınalma kararını verecekleri optimum kararı oluşturmalarını sağlayacağı düşünülmektedir.

Keywords

Abstract

This study has developed a model that enables the supermarket sector, which has an important place in the retail sector, to achieve optimum profitability targets in supplier evaluation and procurement decisions that shape the work decisions of the following year at the end of the year. In the development of this model, primarily the previous studies have been examined and it has been seen that the criteria used in supplier evaluation and procurement decisions are mostly prepared for industrial sectors. A limited number of studies have been conducted in the retail sector and many of these studies have been observed to be adapting the work done for industrial sectors to the retail sector. With this study, the subject of this study has been completely taken into consideration in terms of the retail sector and an attempt has been made to develop a model suitable for the nature of the industry. The main difference between the retail and industrial sectors is that the final consumer clearly plays a dominant role as a decision maker in product selection and final consumer presentation. The main determinant of supermarket retailers' procurement and procurement decisions is the choice and the decision of the final consumer. This model has tried to create an optimum balance both retailers will take into account the desires, needs and expectations of the final consumers and can maximize their profitability. The model that combines these two demands into a single point is thought to enable supermarket retailers to make the optimum decision to make a supplier selection and purchase decision.

Keywords