Osmanlı Devleti'nde Siyasi Ritüeller

Author:

Year-Number: 2017-17
Number of pages: 205-212
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sözlük anlamıyla ritüel, geleneksel tören anlamına gelmektedir. Ritüeller; geçmiş, şimdiki ve gelecek zamanı birbirine bağlamaktadır. Bireyi toplumsallaştırıp, dayanışma duygusunu arttırarak toplumda birlik ve beraberlik duygularının kuşaktan kuşağa aktarılmasını sağlamaktadır. Siyasi ritüeller ise harekete geçirdikleri semboller aracığıyla kişilere ortak kod ve anlamlar kazandıran ritüellerdir. Siyasi ritüeller, siyasi semboller ile zihinsel kurgular yaratarak ve insanları yeniden organize ederek semboller aracılığıyla yol haritaları sağlama işlevi görmektedir. Osmanlı Devleti, ritüeller açısından oldukça zengin bir devlettir. Osmanlı Devleti’nde padişahların tahta çıkışı, yabancı elçilerin padişah huzuruna çıkması, padişahların ölümleri, padişahların seferlere gidişi, padişahların kılıç kuşanmaları gibi eylemler çeşitli ritüeller vasıtasıyla anılmıştır. Ritüeller; semboller, gösteriler, protokol kuralları vb. unsurlara göre tasarlanmış iktidarın sahnelendiği yerler olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışmada Osmanlı Devleti’nde önemli bir yeri olan Kılıç Kuşanma, Cülus ve Biat törenlerinden, Elçi Kabulünden, Cuma Selamlığından ve Surre alaylarından bahsedilecektir.

Keywords

Abstract

The dictionary literally means ritual, as a traditional ceremony. Rituals; past, present and future time it enhances the individual's sense of solidarity and socialization, thus enabling them to transfer their feelings of unity and solidarity in society to the end. Political rituals are the rituals that give the common code and meaning to the public through the symbols on which they act. Political rituals serve to provide road maps with symbols by creating political symbols and mental fictions and reorganizing people. The Ottoman State is a very rich state in terms of rituals. In the Ottoman Empire, the actions of the sultan's descent from the throne, the appearance of the foreign soldiers in front of the sultan, the death of the sultans, the separation of the sultans and the sultans were known with various ceremonies. Ceremonies; symbols, demonstrations, protocol rules, etc. where the forces designed according to the elements are staged. In this study, the important ceremonies of the Ottoman Empire will be mentioned in the ceremonies of Kılıç Kuşanma, Culus and Biat, the Ambassador's Cabinet, Cuma Selamlığı and Surre Regiments.

Keywords