Sağlık Hizmetlerinde Risk Yönetiminin Çalışan Güvenliğine Etkisi ve Bir Uygulama

Author:

Year-Number: 2017-17
Number of pages: 103-118
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sağlık hizmetlerinde hasta güvenliği kavramı ne kadar önemli ise çalışan güvenliği kavramı da o denli önemli bir kavramdır. Sağlık hizmeti sunumu esnasında sağlık çalışanlarının kendilerini çalıştıkları kurumda huzurlu ve güvende hissetmeleri, sağlık bakım hizmeti düzeylerini pozitif anlamda etkilemektedir. Daha verimli ve performansı yüksek çalışmayı amaç edinen sağlık kurum/kuruluşları, çalışanları için riski minimize edilmiş bir çalışma ortamı oluşturmaya özen göstermelidir. Dolayısıyla sağlık hizmetlerinde çalışan güvenliği, üzerinde titizlikle durulması gereken konuların başında gelmektedir. Bu çalışma karmaşık yapıda, emek yoğun ve çeşitli meslek grubundaki çalışanların eşgüdümlü çalışmalarıyla hizmet üreten hastane işletmelerindeki risk yönetimi ile çalışan güvenliği etkileşiminin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın birinci bölümünde sağlık işletmelerinin genel yapısı, ikinci bölümünde Türkiye’de sağlık hizmetlerinin yapısı ve çalışan güvenliği, son bölümünde ise araştırma ile ilgili analiz ve sonuçlara yer verilmiştir. Araştırma sonucunda risk yönetimi ile çalışan güvenliği faktörleri arasında pozitif yönlü ve güçlü bir ilişkinin mevcut olduğu görülmüştür. Sağlık kurumlarında başarılı bir risk yönetim süreci, sağlık çalışanlarının güvenliği ve sağlığını olumlu yönde etkileyecektir.

Keywords

Abstract

The term of occupational safety is as important as the term of patient safety in healthcare services. During delivery of healthcare services, the level of services provided are effected positively by healthcare professionals who feel themselves peaceful and safe in the organisations they work. The healthcare organisations that aim at work more efficiently and high performance should concentrate on creating a workplace that contains minimized risks for its professionals. Thus, occupational safety in healthcare services is one of the issues that need further attention. The aim of this dissertation study is to determine interaction between risk management and occupational safety in hospitals that have a complex organisational structure, and is labour-intensive, and produce services through co-operation of various occupations. In the first part, the general structure of healthcare organisations is mentioned, and the second part consists of the structure of healthcare services and occupational safety in Turkey, and in the last part of the study, analyses and results related with the study are presented. As the result of the study, existence of a positive and strong relationship is found between the factors of risk management and occupational safety. A successful risk management process in healthcare organisations has positive effects on occupational safety and health of healthcare professionals.

Keywords