Muhasebe Meslek Mensuplarının Adli Muhasebeciliğe Yönelik Algılarının Farklı Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi: Kars Ardahan ve Iğdır Örneği

Author:

Year-Number: 2017-17
Number of pages: 119-133
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bir ülkede ya da bölgede ortaya çıkan mali olayların/skandalların kısa sürede bütün dünyayı etkileyecek sonuçlar doğurması, küresel ticari hayatta yaşanan ekonomik anlaşmazlıklar, gerçeğe uygun olmayan finansal tabloların kullanılması gibi birçok olgu başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere pek çok batı ülkesinde “Adli Muhasebe” olarak isimlendirilen mesleğin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Dünyada hızla yaygınlaşan ve ayrı bir uzmanlık olarak değerlendirilen; fakat ülkemizde tam anlamıyla uygulama alanı bulamayan adli muhasebecilik; adli sorunlarda sorunu çözüme kavuşturmak amacıyla muhasebe, denetim, psikoloji ve birçok bilim dalından yararlanan alandır. Adli muhasebenin önemi doğrultusunda hazırlanan bu çalışmada öncelikli olarak adli muhasebe ve adli muhasebe mesleğine yönelik açıklamalar yapılmış, devamında ise dünyada ve ülkemizde adli muhasebe mesleğinin gelişimi üzerinde durulmuştur. Uygulama bölümünde ise Kars, Ardahan ve Iğdır illerindeki muhasebe meslek mensuplarının adli muhasebeciliğe yönelik algılarını değerlendirecek anket çalışması yapılmıştır. Elde edilen veriler SPSS 22.0 programıyla analiz edilmiştir. Çalışmada, adli muhasebecilik mesleğinin ister bağımsız bir alan/meslek olarak ister günümüzde uygulanan muhasebe mesleğinin bir parçası olarak muhasebe alanında yerini alması gerektiği sonucuna varılmıştır.

Keywords

Abstract

Many cases such as financial events / scandals that occur in a country or region have consequences that will affect the whole world in a short time, economic disputes in global business life, the use of non-realistic financial statements led to the emergence of a profession called "Forensic Accounting" in many western countries, particularly in the United States of America. Forensic Accounting that spreading rapidly around the world and evaluated as a separate specialty but cannot exactly find the application area in our country is a field that benefits from accounting, auditing, psychology and many disciplines to solve the problem in forensic issues. Primarily explanations were made for the forensic accounting and the forensic accounting profession, afterwards the development of the forensic accounting profession in the world and our country was focused on in this study which is prepared in the direction of the forensic accountant. In the application section, a questionnaire / survey study was conducted to evaluate the perceptions of accounting professions in Kars, Ardahan and Iğdır provinces for forensic accounting. The obtained data were analyzed by SPSS 22.0 program. In the study, it was concluded that the forensic accounting profession should take place in the field of accounting either as an independent field / profession or as part of the accounting profession applied nowadays.

Keywords