Bitlis İlinin Turizm Çeşitliliğinin İncelenmesi

Author:

Year-Number: 2017-17
Number of pages: 1-13
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüzde turistlerin farklı destinasyonlara olan ilgisi hızla artmaktadır ve artık turistler deniz, kum, güneş turizminden daha farklı alanlara yönelmeye başlamıştır. Turistler için tarih, kültür turizminin ve alternatif turizm türlerinin ilgi odağı olduğu bu dönemde Bitlis sahip olduğu değerlerin bilinçli yatırımcılar tarafından değerlendirilmesiyle turizmde öne çıkan marka şehirlerden biri olabilecektir. Bu kapsamda Bitlis ilinin turizm potansiyelinin ortaya çıkartılması ve dahası İlde geliştirilebilecek turizm çeşitlerinin belirlenmesi gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı; Bitlis ilinin doğal, tarihi ve sosyo-kültürel açıdan turizm arz kaynaklarının değerlendirilerek ilin turizm çeşitliliğinin tespit edilmesidir. Ayrıca Bitlis ilinin sahip olduğu turizm potansiyelinin ortaya konması ve ileride geliştirilebilecek turizm çeşitlerinin tespit edilmesidir. Son olarak Bitlis ilinde turizm sektörünün harekete geçirebilmesi için önerilerinde bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

Today, tourists’ interest towards alternative destinations rapidly increases, and they start to tend towards alternative types, rather than sun-and-beach tourism. In a period when history and cultural tourism and alternative tourism types are the focus of attention, Bitlis can become one of the prominent touristic brand cities, with a valuation by investors with awareness for the values Bitlis holds. Within this scope, revealing the tourism potential of the Bitlis province and additionally, determining the tourism types suitable for development in the Province is a requirement. The objective of this study is to specify the tourism diversity of the Bitlis province, and to evaluate the tourism supply resources of the province in terms of nature, history, and social-cultural aspects. Another aim is to reveal the tourism potential of the Bitlis province and to determine the tourism types which could be realized in the long term. Consequently, suggestions are provided to drive the tourism sector in the Bitlis province.

Keywords