Kültürel Zeka ve İzlenim Yönetimi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Örnek Olay: Selçuk Üniversitesi Yabancı Öğrencileri

Author :  

Year-Number: 2017-17
Language : null
Konu : Business Administration
Number of pages: 251-260
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Farklı kültürel birikimlerden gelen insanlar arasında sürekli olarak artan etkileşim, kültürel değerleri ve farklılıkları anlamamızı mecbur etmiştir. Ayrıca, başkalarının algı ve yargılarına sürekli dikkat ederek onları ilgilendiren bireyler, etkileşim içinde olan veya başkalarıyla ilişkileri sürdürmekle ilgilenen izlenim yönetimi hünerini kullanmadan sorunlarla karşı karşıya kalabilirler. Bu nedenle, bu çalışmada, Selçuk Üniversitesi'nden yabancı öğrencilerin kültürel zeka ve izlenim yönetimi arasındaki ilişki araştırılmaktadır. Araştırmanın ihtiyaç duyulan verileri kültürel zeka ve izlenim yönetimi anketleri ile toplanmıştır. Verilerin analizi için SPSS programında Pearson Korelasyon, Lineer Regresyon kullanılmıştır. Sonuçlar, kültürel zeka ile izlenim yönetimi arasındaki anlamlı ve pozitif bir ilişki olduğunu göstermektedir.

Keywords

Abstract

Globally ever-increasing interaction among people from the different cultural backgrounds has made us to understand cultural values and differences. Meanwhile, constantly paying attention to others’ perceptions and judgments and mattering them, individuals may face problem without using the art of impression management while interacting or interested in maintaining relations with others. Therefore, this study is exploring the relationship between cultural intelligence and impression management of foreign students of Selcuk University. The required data of the research is collected by means of cultural intelligence and impression management questionnaires. In SPSS package for analyzing the data, Pearson Correlation, Linear Regression are used. The results shows a meaningful and positive moderate relation of cultural intelligence with impression management.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics