Hisse Senedi Fiyatını Etkileyen İşletme Düzeyindeki Faktörler: Bist Kobi/ Sanayi Endeksinde Yer Alan İşletmeler Üzerine Bir Uygulama

Author:

Year-Number: 2017-17
Number of pages: 265-276
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada, hisse senedine yatırım yapan bireylerin kararlarını etkileyen en etkili faktör olduğu kabul edilen hisse senedi fiyatını etkileyen, işletme düzeyindeki faktörlerin neler olduğunun tespit edilmesi için BIST/KOBİ sanayi endeksinde yer alan işletmeler üzerine panel regresyon analizi yapılmıştır. Bu kapsamda çalışmada, 2013 – 2016 dönemleri arasında BİST Kobi/Sanayi Endeksinde işlem gören şirketlerin hisse senedi fiyatları bağımlı değişken, kaldıraç oranı, karlılık oranları; likidite oranları, faaliyet oranları ise bağımsız değişkenler olarak belirlenmiştir. Çalışma verileri kamu aydınlatma platformundan elde edilmiştir. Panel regresyon analiz sonuçlarına göre alacak devir hızının, Cari oranın, Hisse başına karın, kısa vadeli yükümlülüklerin ve PD/DD bağımsız değişkenlerinin Hisse Senedi Fiyatı bağımlı değişkeni üzerinde anlamlı olduğu tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

In this study, a panel regression analysis was conducted on businesses in the BIST / SME industry index to determine what factors at the firm level are affecting the stock price, which is considered to be the most influential factor affecting the decisions of the individuals investing in the stock. In this context, the stock prices of companies traded in BİST SME / Industry Index between 2013 and 2016, dependent variable, leverage ratio, profitability ratios; liquidity ratios, and activity ratios as independent variables. Study data was obtained from the public lighting platform. According to panel regression analysis results, it was determined that the turnover rate, the current ratio, the profit per share, the short term liabilities and the PD / DD independent variables are significant on the stock price dependent variable

Keywords