Antakya Kentinin Yemek Kültürüne Bakışı

Author:

Year-Number: 2018-18
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Kent, Kent sosyolojisi
Number of pages: 190-202
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma, Antakya kentinin yemek kültürüne bakışını incelemeyi amaçlamaktadır. İnsan organik bir canlıdır. Hayatta kalmasını besin alması sağlar; yaşamını sürdürebilmesi için yemek yemesi gerekir. İnsanların acıkması ve açlığını gidermek için yemek yemesi genel bir biyokimyasal olay iken, bu açlığı giderme şekli antropolojik ve kültürel bir olgudur. Kültür, insanın kendi için ürettiği yapay bir çevre faktörüdür. Maddi ve manevi yapısıyla bir yaşam biçimi oluşturur ve davranışlarımıza yön verir. Yemek; törenler, dinsel merasimler, düğünler, eğlenceler, ölümler, festivaller ve pek çok sosyolojik davranışın temel olgularından birisi olması nedeniyle, birçok farklı anlam yüklenerek kültürel alana taşınmaktadır. Bu anlamda, günümüzün toplumsal yapılarını yansıtmaktadır. Bunların yanı sıra, yenilen ve içilen şeylerden haz alma ve etkilenmeler konusunda yine her kültürün farklı bir yaklaşım tarzı bulunabilmektedir. Bir toplumda yenilmeyen bir gıda maddesi başka bir toplumda en önemli ağız tadı örneği olabilmektedir. Bu bağlamda, Antakya, yemek kültürü açısından kendine özgü özelliklere sahiptir ve bu kentte yemek gerçek anlamda yaşamı belirlemektedir.

Keywords

Abstract

This study aims to examine the view of Antakya city’s food culture. Human is an organic creature and needs food to survive. While eating food to resolve hunger is a general biochemical event, elimination of this hunger is an anthropological and cultural phenomenon. Culture is an artificial environmental factor that people produce for themselves. It forms a way of life with its material and spiritual structure and it directs our behaviors. Since food is one of main features of ceremonies, religious ceremonies, weddings, entertainments, deaths, festivals and many sociological behaviors, it can be carried over to the cultural sphere with many different meanings. So it reflects the social structures of today. In addition to these, each culture can have a different approach in terms of enjoying and being affected from the things being eaten. A food not eaten in one society may be the most important example of mouth taste in another. In this context, Antakya has its own characteristics in terms of food culture and in this city food determines life in real sense.

Keywords