Çocuk Haklarının Gerçekleşmesi Açısından Çocuk Dostu Kentler

Author:

Year-Number: 2018-18
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Kent, Kent sosyolojisi
Number of pages: 17-29
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma, kentlere, çocuk haklarının gerçekleşmesi açısından çocuk dostu kent temelinde bakmayı amaçlamaktadır. Kentler gittikçe büyümekte ve insanlardan uzaklaşmaktadır. Kenti çocukla dost yapmak, gelecek nesillerin bedensel zihinsel, duygusal ve ahlaki gelişimi için çocukların değerinin farkında yetişmesi sağlanacak olan koşullarla ilgilidir. Ülkemizde aileler için çocukların ne ifade ettiği ve onlara atfettikleri değerler, toplum yapısı, sosyal hayat, yaşam alanı, maddi ve manevi olanaklar ölçüsünde değişmektedir. Çocuklar birer insan olarak en az yetişkinler kadar sahip olmaları gereken, ama olamadıkları devredilemez insan hakları ile doğarlar. Kaynağını insan haklarından alan Evrensel Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne dayalı kabul edilen Çocuk Dostu Kent Projesi’ne niçin ihtiyaç duyulduğu, bu kentlerin taşıması gereken özellikler, çocuk haklarını kullanabilmeleri açısından gerçekleşme durumları bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. Bu bağlamda, ülkemizde Avrupa Birliği’ne ye uyum sağlamak adına zorunlu bir düzenleme olan çocuk dostu kent yaklaşımı, çocuk haklarının gerçekleşmesi doğrultusunda irdelenmektedir.

Keywords

Abstract

This study aims to look at cities on the basis of a child friendly city in terms of the fulfillment of children's rights. Cities are growing and getting away from people. To make a city child friendly is concerned with the conditions to be provided for the physical, mental, emotional and moral development of future generations. The values that children express for their families and what they attribute to them vary within the frame of social structure, social life, living space, material and spiritual possibilities. Children are born as human beings with inalienable human rights which they can not have but at least should have like adults. The reason of the need for the Child-Friendly City Project depended on the Universal Convention on the Rights of the Child which is based on human rights, the features that these cities should possess, and the realization of the children’s rights constitute the subject of this study. In this context, the child friendly city approach, which is a compulsory regulation in our country so as to adapt to the European Union, is investigated in accordance with the realization of children's rights.

Keywords