Birleşik Krallık’ta E-Ticaretin Benimsenmesini Etkileyen Faktörler

Author:

Year-Number: 2018-18
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : İŞLETME, E-TİCARET
Number of pages: 1-9
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İnternet, günlük yaşamımızın en önemli parçalarından biri haline gelmekte ve elektronik ticaretin önemi internet kullanımı ile artmaktadır. Birleşik Krallık, dünyanın en gelişmiş ülkelerinden biri olarak kabul edilmektedir. Bu çalışma Birleşik Krallık’ta elektronik ticaretin benimsenmesinde etkili olan faktörlerin daha iyi anlaşılmasını sağlamaya çalışmaktadır. E-ticaretin benimsenmesi, demografik özelliklerin rolü, katılımcıların ürün algılamaları ve e-perakendecilere olan güveni ele alarak araştırılmaktadır. Bu kapsamda araştırma, elektronik ticaretle ilgili literatürü incelemiş ve internet kullanımını etkileyen faktörlerin göreli önemini araştırmıştır. Araştırmanın amacına bağlı olarak, çalışmanın metodu pozitivist bir yaklaşım ve tanımlayıcı bir tasarım şeklindedir. Bunun nedeni, araştırmanın elektronik ticaretin kabul edilmesine etki eden faktörlerin tanımlanmasına uygun olmasıdır. Bu kapsamda, internet kullanıcılarının demografik özellikleri, ürün algılamaları, elektronik müşterilerin web deneyimi gibi alanları kapsayan bir anket geliştirilmiştir. Bulgular, elektronik alıcının demografik özelliklerini, elektronik ürünlerin fiyatını ve en önemlisi güveni sanal şirketlerin göz önüne alması gerektiğini göstermiştir.

Keywords

Abstract

Internet is becoming one of the most important parts of our daily life and electronic trade’s importance is increasing with internet usage. The UK considered one of the most advanced countries in the world. This study seeks to develop a better understanding of the factors influencing the adoption of the electronic commerce in The UK. Adoption of e-commerce is investigated by exploring the role of demographic characteristics, participants’ product perceptions and their trust in e-retailers. In this context, the research reviewed literature related to electronic commerce and investigated relative importance of the factors influencing internet usage. Depending on the aim of the study, method of the research shaped as a positivist approach and descriptive design. This is because of the research was suitable in describing the factors influencing the adoption of electronic commerce. The research used survey method to collect primary data. In this Context, a questionnaire was developed covering areas such as the demographic characteristics of the users, internet usage, product perceptions, web experience of the electronic customers. The findings indicated that virtual companies should consider electronic buyer’s demographic characteristics, the price of the electronic products and most importantly trusts.

Keywords