Marka Ve Ambalajın Tüketici Satın Alma Tutumları Üzerine Etkisi: AVM Müşterileri Üzerinde Bir Çalışma

Author:

Year-Number: 2018-18
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Sosyal Bilimler
Number of pages: 163-175
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Markalar ürünleri birbirinden ayırabilme görevini üstlenmişlerdir. Tüketici açısından kaliteli markalar avantaj oluştururken firma açısından ‘iyi marka’ algısı oluşturabilmek kolay bir iş değildir. Bu algıyı uyandırabilmek için özenle tasarlanmış markaya ihtiyaç vardır. Marka tasarımında en önemli unsurlardan biri de ambalajdır. Başarılı bir ambalajlama; müşteri bağlılığını artırarak reklam ve promosyonlar kadar etkili bir pazarlama aracı olmuştur. Bu çalışmada günümüzde oldukça önemli hale gelen marka, ambalaj ve tüketici satın alma tutumları ele alınmıştır. Tüketicinin fikirlerini ortaya koymaya yönelik uygulama çalışması yapılmıştır. Anket metodu kullanılarak, Konya ilindeki, Kule Site AVM tüketicileri üzerinde yapılan çalışma SPSS programında analiz edilerek önemli tespitler yapılmıştır. Demografik özelliklerin de konu üzerindeki etkisi incelenmiştir. Bu çalışmayla ambalajın, ürünün markalama üzerindeki etkisi bir kez daha ortaya konmuştur.

Keywords

Abstract

Markets have undertaken the task of separating products from each other. It is not an easy task to be able to get a 'good brand' perception in terms of the firm while creating quality brands advantage for the consumer. There is a need for carefully designed markings to wake up this perception. One of the most important elements in brand design is packaging. Successful packaging; Has become an effective marketing tool as well as advertisements and promotions by increasing customer loyalty. In this study, brand, packaging and consumer purchasing attitudes, which have become quite important nowadays, are discussed. Implementation work has been done to put forth the ideas of the consumer. Using the questionnaire method, the study on Kule Site Shopping Center consumers in Konya province was analyzed in SPSS program and important determinations were made. The impact on the issue of demographic characteristics has also been examined. With this work, the effect of the packaging on the branding of the product is revealed once more.

Keywords