Toplumun Pazarlamaya Bakış Açısı ve Bunun Gerisinde Yatan Nedenler: Nevşehir Örneği

Author:

Year-Number: 2018-20
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : İşletme (Üretim Yönetimi ve Pazarlama)
Number of pages: 562-576
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüzde tüketicilerin daha bilinçli ve seçici hale gelmeleri ile müşteri isteklerinin ön plana çıkması, ikame malların sayıca çoğalması, bilgi işleme, iletişim ve üretim teknolojilerinin hızla gelişmesi, küreselleşme sürecinin hız kazanması ve kapsama alanının genişlemesi vb. değişim ve gelişimler sonucunda rekabetin şiddetlenmesiyle birlikte üretilenin satılabilmesi daha bir önem kazanmış ve bunu sağlayabilmek için, istisnasız tüm işletmeler çeşitli pazarlama uygulamalarına yönelmek durumunda kalmışlardır. Böylesi bir ortamda, bir yandan toplumu oluşturan bireyler çok sayıda ve sürekli bir biçimde pazarlama iletişim mesajlarına maruz kalırken, diğer yandan da işletmeler ellerindeki pazar paylarını rakiplerine kaptırmamak, mümkünse genişletmek ve böylece daha fazla satış yaparak amaçlarına ulaşabilmek adına her geçen gün daha fazla pazarlama iletişim mesajına başvurmaktadırlar. Bu ifadeler gelecek dönemlerde de, genel olarak toplumun bireysel olarak tüketicilerin daha fazla pazarlama iletişim mesajlarına maruz kalacaklarını göstermektedir. Toplum hayatında yaşanan sosyal, siyasal, kültürel, ekonomik, teknolojik, demografik vb. gelişmeler; toplumu oluşturan ve pazarlama bilimi tarafından tüketici olarak ifade edilen bireylerin, genel anlamda yaşam ve davranış biçimlerinde köklü değişimlere yol açmış, onları tanımlamayı ve onlara etkili mesajlarla ulaşabilmeyi güçleştirmiştir. Bununla beraber teknolojik alanda yaşanan gelişim sonucu tüketicilerin ürünler ile ilgili bilgileri satıcıların verdiği bilgilerin dışında diğer kaynaklardan da elde edebilmelerini sağlamıştır. Özetle söylemek gerekirse; günümüzde tüketiciler, geçmişe nazaran daha akılcı kararlar alıp uygulamakta ve kendilerini hedef alan reklam ve diğer pazarlama iletişimi çalışmalarında ürün veya hizmetin kendisine sunacağı faydanın yanında, işletmenin topluma katkısını ve çevreye olan duyarlılığını da görmek istemektedirler. Kısaca, günümüzde tüketiciler tutundurma mesajlarından yola çıkarak satın alma kararı vermemekte, bunun yerine bir bütün olarak işletmenin tüm pazarlama stratejilerini ve hatta işletmenin tüm eylemlerini değerlendirerek satın alma kararı vermektedirler. Böylesi bir ortamda başarılı olmak isteyen işletmelerin, her şeyden önce toplumun pazarlama eylemelerine bakış açısını belirlemeleri ve bu verilerden hareketle tüketicileri ikna edebilmek adına tüm işletme ve pazarlama eylemlerini sinerji etkisi oluşturacak şekilde organize etmeleri gerekmektedir.

Keywords

Abstract

By deepening competition in consequence of some changes and developments such as come into prominence of demand of consumers by becoming more conscious and selective, increasing substitute goods in number, information processing, development of communication and manufacturing technologies, expanding cover area and acceleration of globalization process, etc. marketing of products gained importance and unexceptionally all companies verged several marketing strategies in order to provide it. In such an environment while individuals consisting society are exposed to continuous marketing communication messages on the other hand companies apply marketing messages in order to keep their markets and enlarge if possible and to make more sales to achieve their objectives. These expressions show that generally society and individually consumers will exposure to marketing communication messages in the next periods. Social, political, cultural, economic, technological, demographical, etc. developments in community life caused fundamental changes in course of action of society and individuals who are expressed as consumers by marketing science and complicated to define and deliver effective messages to them. Additionally rapid change and development in computer and communication field enabled consumers to obtain information about products from different independent sources except manufacturers. If to say in brief; consumers in our day take more rationalist decisions and apply them also want to see the benefits of company for environment and society besides the benefits they will gain. Shortly, consumers in our day don’t take decision with the promotional messages only also observe the advantages, marketing facilities and actions of company completely then taka purchase decision. In such an environment companies should determine their marketing strategies as constituting a synergy on behalf of company and they should organize their marketing facilities according to marketing viewpoint of society above all.

Keywords