Türk Yapım Şantiyelerinde İsraf Kavramı ve Çözüm Önerileri

Author:

Year-Number: 2018-20
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : İŞLETME
Number of pages: 589-597
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma kapsamında, Türk yapım şantiyelerinde meydana gelen israf ile ilgili daha önce yapılmış olan araştırmalara dayanarak, israfın gerçekleştiği ve giderilmesi gerektiği varsayımı ile yola çıkılmıştır. İsraf, yapım şantiyelerinde sıkça karşılaşılan bir gerçekliktir ve her endüstriyel dalda olduğu gibi kontrol edilmediği takdirde inşaatta da meydana gelmekte olan kayıplardır. Türk yapım şantiyelerinde israf olduğu varsayımı, bu israfın türlerinin ve nedenlerinin tespit edilmesi ve bunların ortadan kaldırılmasına yönelik çözüm önerileri geliştirilmesi gerekliliğini doğurmuştur. Bu doğrultuda Türkiye’de ve dünyada yürütülmüş olan israf ile ilgili akademik çalışmalar taranmış, incelenmiş, derlenmiş ve gerekli düzeltmelerden geçirilerek problemin çözümü için atılacak adımlar belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

In the scope of this study, based on the previous researches about the wasted wastes in Turkish construction wastes, it has been assumed that wastage is realized and should be eliminated. Waste is a frequently encountered fact in construction sites and is a loss in construction if it is not controlled as in every industrial sector. The assumption of waste in Turkish construction sites necessitated the development of solutions to identify and eliminate the types and causes of this waste. In Turkey in this direction and scanned academic studies related to waste which was conducted in the world, it has been examined, compiled and steps to be taken are determined to solve the problem by passing the necessary corrections.

Keywords