Pozitif Muhasebe Teorisinin Gelişimine İlişkin Kavramsal Bir Çalışma

Author:

Year-Number: 2018-22
Number of pages: 914-921
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Muhasebe faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında ortaya çıkarılmak istenen başarının yanı sıra muhasebe uygulamaları seçiminin önemi de her geçen gün artmaktadır. Bu sebeple muhasebe uygulamalarının seçiminde yöneticilere yol göstermesi için muhasebe teorilerinden yararlanılabilir. Muhasebe teorileri, muhasebe uygulamalarının seçiminin yanı sıra, muhasebe uygulamalarına ilişkin tahminlerde de bulunabilir. İşletme yöneticilerinin geleceğe yönelik sağlıklı kararlar almasında yardımcı olmaya çalışan muhasebe teorileri, normatif ve pozitif muhasebe teorileri olmak üzere ikiye ayrılır. Metafizik verileri inkar ederek tamamen bilimsel verilerle muhasebe birimlerine yol göstermek amacıyla felsefik bir bakış açısı sunan pozitif muhasebe teorisi modern anlamda muhasebe uygulamaları için önemli bir hale gelmektedir. Bu çalışmada da pozitif muhasebe teorilerinin bir türü olan pozitif muhasebe teorisi ele alınmış, tarihsel gelişimine ilişkin bilgi verilmeye çalışılmış ve bu konu üzerine yapılan çalışmalar incelenmiştir. Anahtar Kelimeler; muhasebe teorileri, pozitif muhasebe teorileri, normatif muhasebe teorileri, pozitif muhasebe teorisi

Keywords

Abstract

In addition to the desired success of the conducted accounting activities, the importance of choosing accounting practices is increasing day by day. For this reason, accounting theories can be used to guide managers in the selection of accounting practices. Accounting theories can also be used to estimate accounting practices. Accounting theories that try to help managers to make sound decisions about the future are divided into two as normative and positive accounting theories. Positive accounting theory, which presents a philosophical point of view to guide the accounting units with purely scientific data by denying metaphysical data, becomes important for modern accounting practices. In this study, positive accounting theory, which is a kind of positive accounting theories, has been taken into consideration and it has been tried to give information about historical development and studies on this subject have been examined.

Keywords