2014 Yerel Seçimlerinin Belediye Meclis Üyeliği Bağlamında Kümeleme ve Çok Boyutlu Ölçekleme Analizleri İle Değerlendirmesi: Hatay’da Bir Uygulama

Author:

Year-Number: 2019-2
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Yerel Yönetimler
Number of pages: 287-302
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma Hatay ölçeğinde 2014 yerel seçimlerinin belediye meclis üyeliği bağlamında kümeleme ve çok boyutlu ölçekleme analizleri ile değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Bu sayede Hatay iline bağlı ilçeler arasında farklılık ve benzerliklerin olup olmadığı, farklılık ve benzerlik var ise hangi ilçeler arasında yaşandığı ve bunun sebeplerinin tespit edilmesi hedeflenmektedir. Yapılan hiyerarşik kümeleme analizi sonucunda Hatay’ın ilçelerinin 3 farklı küme altında toplandığı, bu kümelemeye Cumhuriyet Halk Partisinin durumunun sebep olduğu, hiyerarşik olmayan kümeleme analizine göre de ilçelerin 3 küme altında toplandığı ve Anova analizi sonucuna göre bu kümelemede en önemli etkenin yine Cumhuriyet Halk Partisinin durumunun olduğu tespit edilmiştir. Çok boyutlu ölçekleme analizine göre, ilçelerin 2 boyutta gösterildiği, stres değerinin verileri %99 oranında açıkladığı ve bu analiz ile elde edilen sonuçlar ile gerçek sonuçlar arasında yüksek oranda uyum olduğu görülmüştür. Bunun yanında analize göre Hassa, Kırıkhan ve Yayladağı ilçelerinin benzer algılanarak 1. boyutun ayrıştırıcıları olduğu, aynı şekilde Arsuz, Defne ve Samandağ ilçelerinin de kendi aralarında benzer kabul edildiği ve 1. boyutta önemsiz olarak değerlendirildiği, ikinci boyutta ise ilçeler arasında farklılıkların giderilerek benzer uzaklıklara sahip olduğu tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

This study was conducted in order to evaluate the 2014 local elections on the Hatay scale in the context of municipal council membership by means of clustering and multidimensional scaling analysis. In this way, there are differences and similarities between the districts of Hatay province, if there is difference and similarity, it is aimed to determine the districts and the reasons of this. As a result of the hierarchical clustering analysis, the districts of Hatay were grouped under 3 different clusters and the clustering was caused by the situation of the Republican People's Party (CHP). It was found to be. According to the multidimensional scaling analysis, it was observed that the districts were shown in 2 dimensions, the stress value explained the data by 99%, and there was a high degree of agreement between the results obtained with this analysis and the actual results. In addition, according to the analysis of the Hassa, Kirikhan and Yayladagi districts are perceived to be similar to the 1st dimension, the same as the Arsuz, Defne and Samandağ districts are considered to be similar among them and considered to be insignificant in the 1st dimension, in the second dimension, the differences between districts have similar distances It was found to be.

Keywords