İleri Üretim Teknolojileri ve Andon Uyarı Sistemleri

Author :  

Year-Number: 2019-3
Language : null
Konu : İŞLETME
Number of pages: 41-55
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Ürün çeşitliliği artarken ürün yaşam sürelerinin kısaldığı yoğun bir rekabet ortamında işletmeler kaliteli ürünleri uygun maliyetlerle üretip uygun fiyatlarla satabilmek noktasında rekabet avantajlarını koruyabilmek için üretim teknolojilerini güncel tutmak zorundadırlar. Bu amaç doğrultusunda ileri üretim ve yönetim teknolojilerinin adaptasyonu önem kazanmaktadır. Emek yoğun üretimden teknoloji yoğun üretime geçiş vasıtasıyla işletmeler pazarda değişen talep yapılarına daha esnek bir şekilde cevap verebilecektir. Bu da kalite ve imajın artışıyla sonuçlanacaktır. Bu kapsamda; Bilgisayar Destekli Üretim Süreci Planlaması, Esnek Üretim Sistemleri, Yalın Üretim Sistemleri, Toplam Kalite Yönetimi, Sürekli Geliştirme Programı (Kaizen) gibi kavramlar iş dünyasının gündemini meşgul etmektedir. Bu minvalde çalışmamızda, temeli Toyota üretim sistemine dayanan ileri teknoloji anlayışına, yalın üretime ve bu bağlamda hem yönetim hem de üretim felsefesi olan, yine Toyota’da geliştirilmiş olan Jidoka anlayışına ve Jidoka’nın ileri üretim teknolojisi araçlarından olan andon uyarı panolarına değinilecektir.

Keywords

Abstract

In a fierce competition environment where product range increases, on the other hand product life decreases, businesses should keep up-to-date their manufacturing technologies in order to sustain competitive advantages to manufacture qualified products with relevant costs and with affordable prices. In line with this purpose, adaptation of advanced manufacturing and management techonologies gain importance. By means of transition from labour-intensive manufacturing to technology-intensive manufacturing, businesses will be more flexible to meet changing demands in market. This will also result in enhancement quality and image. In this context, some concepts, such as, Computer-aided Manufacturing Process Planning, Flexible Manufacturing Systems, Lean Production Systems, Total Quality Management, Continuous Development Programme (Kaizen) occupy the agenda of business world. In this study, some issues will be adressed, such as, Advanced Technology conception which depends on Toyota Production System, Lean Production, and in this context, Jidoka conception which is both a management and a production philosophy and Andon Warning Boards, one of the advanced techology tools of Jidoka.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics