Toplumsal Kabul ve Uyum Süreci Bağlamında Suriyeli Göçmenler

Author:

Number of pages: 859-860
Year-Number: 2019-5

Abstract

Tarihsel süreçte Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı en yoğun göç hareketliliği, iç savaşın yaşandığı Suriye kaynaklı olmuştur. Yaklaşık 4 milyon Suriyelinin Türkiye’ye kitlesel göçü göçmenler ve yerleşik toplum açısından çok yönlü etkileşimleri beraberinde getirmiştir. Türkiye’nin sınır şehirlerinden birisi olan Şırnak, göçmenlerin geçiş güzergâhında olması nedeniyle bu süreçten yakından etkilenen iller arasında yer almaktadır. Bu çalışmada, Şırnak’ta ikamet eden Suriyeli göçmenlerin toplumsal kabul ve uyum düzeyini ölçmek amaçlanmaktadır. Bu bağlamda Şırnak’ta göçmenlerin en fazla yoğunlaştığı Cizre ilçesinde 150 aile ile yüz yüze anket uygulaması gerçekleştirilmiştir. Suriyeli göçmenlerin sosyal, ekonomik, kültürel sorunlarına değinilen araştırmada, entegrasyon sürecinde eğitim, sağlık, ekonomi ve sosyal ilişkiler kapsamında yaşanan sorunlara odaklanılmıştır. Literatürde Şırnak’ta yaşayan Suriyeli göçmenlere yönelik ilk çalışma olma özelliği taşıyan araştırma sonucuna göre; Şırnak’ta ikamet etmeyi tercih eden göçmenlerin çoğunluğunun yerli toplum ile aynı etnik kökenden gelmeleri nedeniyle uyum süreci konusunda Şırnak’ta ciddi düzeyde sorunlar ile karşılaşmadıkları tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

Historically, the most extensive migration mobility encountered in Turkey stems from the civil war in Syria living. The mass migration of nearly 4 million Syrians in Turkey has brought with multifaceted interaction for migrants and settled communities. One of Turkey's border city Sirnak is situated between the provinces from affected by this process because of the being passage of migrants route. In this study aim to measure the level of social acceptance and adaptation of Syrian migrants living in Şırnak. In this context, a face-to-face survey was conducted with 150 families in the Cizre district where the immigrants are most concentrated in Şırnak. In the study which mentioned social, economic and cultural problems of Syrian migrants focused on the problems of education, health, economy and social relations during the integration process. According to the results of the study which is the first research on Syrian migrants living in Şırnak in the literature; was determined the majority of immigrants who prefer to reside in Şırnak have not encounter serious problems in the integration process in Şırnak because of come from the same ethnic background as the indigenous community.

Keywords