Gerçek-ötesi: Bilgiyi yönetmek mi; bilgiyi kötü yönetmek mi? (Bir gerçek var, bin de gerçekten öte!)

Author:

Number of pages: 880-888
Year-Number: 2019-5

Abstract

Son yıllarda dünyayı (duyguları, tutumları, davranışları) şekillendirmede sıklıkla başvurulan ve kısa sürede etkili sonuçlar üretebilen bir kavramla karşı karşıya yaşanmaya başlanmıştır. Gerçek-ötesi (post-truth) adı verilen bu kavram, bilgi yönetimi tekniklerinden birisi olarak kabul edilebilir. Ancak, bilgiyi manipüle ederek, yönetme ve yayma yönü; bilgiyi hakikatlerle işleyerek yönetme yönüne ağır basıyor görünmektedir. Gerçek-ötesi, duyguları şekillendirmeye odaklanmış bir iletişim tasarımı olması nedeniyle, birçok örnekte, aklı ve bilimi zayıflatmakta, hatta ikinci plana düşürmektedir. Gerçek-ötesi, son yıllarda dünyayı (duyguları, tutumları, davranışları) şekillendirmede sıklıkla başvurulan ve kısa sürede etkili sonuçlar üretebilen bir kavramdır. Gerçek-ötesinin, bilgi yönetimi tekniklerinden birisi olarak kabul edilmesi uygun görünmektedir. Bu yönden hareketle, bilgiyi manipüle ederek, yönetme ve yayma yönünün; bilgiyi hakikatlerle işleyerek yönetme yönüne ağır bastığı söylenebilir. Kavramla ilgili olarak çok şey söylenmekte ve yazılmaktadır. Buna rağmen tanımı ve içeriği üzerinde görüş birliği oluşmamıştır. Bu çalışma ise, gerçek-ötesinin ne anlama geldiğine ilişkin bir içerik oluşturmak amacıyla kaleme alınmıştır.

Keywords

Abstract

There is a notion called post-truth that is often applied today in shaping the world (emotions, attitudes, behaviors) and can produce effective results in a short time. This notion can be accepted as a method of information management. However, managing and distributing information by manipulating it dominates managing it by processing it with truth. Post-truth is a communication design focusing on shaping emotions, which is why it weakens reason and science, even putting them into the background. Post-truth is a notion that is often applied in shaping the world (emotions, attitudes, and behaviors) and can produce effective results in a short period of time. Post-truth is accepted as a method of information management. From this point of view, managing and distributing information by manipulating it dominates managing it by processing it with truths. So many things are said and written regarding the notion of post-truth. However, no consensus has been reached regarding its definition and content. This paper aims to create a content regarding the meaning of post-truth.

Keywords