Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim: 1915 Çanakkale Köprüsü Örneği

Author:

Year-Number: 2020-1
Number of pages: 97-107
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüzde ulusal kalkınma politikaları yerlerini bölgesel kalkınma politikalarına bırakmışlardır. Başarılı yönetişim modellerinin bölgesel kalkınma üzerindeki etkisi açıktır. Kamu reformu kapsamında gündeme gelen yönetişim kavramı bölgesel kalkınmanın itici gücü olabilecek bir potansiyele sahip görülmektedir. Bu çalışmada Bölgesel Yönetim Modellerinin özellikle Avrupa Birliği uygulamaları ve Türkiye’ de konu edilen Bölgesel Yönetişim Modelleri arasındaki ilişkinin analiz edilmesi; Çanakkale Boğazı’nda yapımına başlanan köprü özelinde Paydaşlarla Danışma Süreci’nin yönetişim örneği olarak incelenmesi hedeflenmiştir. Çanakkale Boğazı Köprüsü’nün inşa ve işletme sürecinde etkilenecek yerlerin başında Lapseki geldiğinden, Lapseki halkının köprü ile ilgili algısı Sosyal Bilimler için İstatistik Paketi SPSS ile analiz edilmiş, elde edilen veriler ile Paydaş Katılım Planı ve Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme Raporu’nun etkinliği irdelenmiştir.

Keywords

Abstract

Today, national development policies have been replaced by regional development policies. The impact of successful governance models on regional development is clear. Governance term in the context of public reform is seen as a potential pushing factor for regional development. In this study articles followed aimed to analyse relation of Regional Governance Models especially in European Union applications and same subject in relation with subjected Regional Governance Models in Turkey. It is aimed to examine the Consultation Process with Stakeholders as an example of governance in the bridge construction started in Çanakkale. Lapseki is one of the places to be affected during the construction and operation of the Çanakkale’s Bridge, we were analyzed with SPSS the perception of the people whose they live in lapseki about bridge and the effectiveness of the “Environmental and Social Impact Assessment “ report was evaluated.

Keywords