6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’na Göre Sermaye Şirketlerinde Tür Değişikliği ve Bir Uygulama
Type Change and a Practice in Capital Companies According to Turkish Commercial Law No. 6102

Author : Süleyman VAROL -Adnan DÖNMEZ
Number of pages : 288-310

Abstract

Ekonomik hayatın önemli unsurlarından biri ticaret şirketleridir. Ticaret şirketlerinin birleşme, bölünme ve tür değiştirmeleri şirketlerin gelişmişlik düzeyi ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak artan bir şekilde gündeme gelmektedir. Değişimlere katkı sağlayacak unsurların başında ülkelerin hukuk sistemlerinde gerekli düzenlemelerin zamanında yapılması gelmektedir. Avrupa Birliği (AB) uyum sürecinde yasal düzenlemelerde değişiklikler yapılmış olup bunlardan bir tanesi de 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK)’dur. Yapılan değişikliklerle kanun güncellenmiş olup eksik olan noktalar tamamlanmış, daha kapsamlı bir hale gelmiştir. İncelediğimiz konu sermaye şirketlerinde tür değişikliği olup, bu konuda TTK’da kapsamlı değişiklikler yapılmıştır. Bu çalışmada TTK’nın 180 ve 190. maddeleri dikkate alınarak, TTK, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu (ETTK), konu ile ilgili makaleler v.b. kaynaklardan yararlanılarak sermaye şirketlerinde tür değişikliği ile ilgili getirilen yenilikler araştırılmış ve bir uygulama ile anlatılmıştır. Uygulama örneği; getirilen yenilikler ve avantajları sayesinde, TTK ile birlikte şirketler arasında en çok tür değişikliğin yapıldığı, bir limited şirketin anonim şirkete dönüşmesidir. Bu araştırma sonucu, sermaye şirketlerinde tür değişikliği ile ilgili getirilen yenilikler süreci izlenerek uygulanan örnekle konu pekiştirilmiştir.

Keywords

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Şirketleri, Tür Değiştirme

Read: 154

Download: 82