Osmaniye İlinin Coğrafi İşaretli Ürün Potansiyelinin Değerlendirilmesi

Author:

Number of pages: 188-196
Year-Number: 2020-2

Abstract

Coğrafi işaretler, yöresel ürün ve lezzetlerin korunmasını ve taklitlerine karşı yasal olarak mücadele edilmesini sağlayan işaretlerdir. Coğrafi işaretlerin, yerel üretimi ve bölgesel gelişimi desteklemesi, geleneksel bilgi ve kültürel değerleri koruması ve turizme katkı sağlaması gibi birçok avantajı bulunmaktadır. Bir bölgede/yörede coğrafi işaret tescili alabilecek ürünler; gıda ürünleri, tarımsal ürünler olabileceği gibi; el sanatları, sanayi ürünleri, maden ve doğal ürünler de olabilmektedir. Bu kapsamda çalışmada, Osmaniye ilinin coğrafi işaretli ürün potansiyelinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, Osmaniye ilinin coğrafi işaret potansiyeli taşıdığı düşünülen ürünleri ikincil veri kaynakları incelenerek ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Çalışmanın sonuç kısmında ise, Osmaniye ilinin coğrafi işaret potansiyeli olan ürünlerinin tescil alabilmesi ve bu ürünlerin bölgeye katkı sağlaması amacıyla ilgili kişi, kurum veya kuruluşlara çeşitli öneriler sunulmuştur.

Keywords

Abstract

Geographical indications are the legal indications for protecting local products and flavors and legally fighting against their counterfeits. Geographical indications have many advantages such as supporting local production and regional development, protecting traditional knowledge and cultural values and contributing to tourism. The products that may have geographical indication registration in a region/locality can be both food products, agricultural products and handicrafts, industrial products, minerals and natural products. In this context, it is aimed to investigate the potential of Osmaniye in terms of the products with geographical indication. For this purpose, the products of Osmaniye province, which are thought to have the potential for geographical indication, was tried to be revealed by examining secondary data sources. In the conclusion part of the study, various suggestions were presented to the related persons, institutions or organizations to make the registration possible for the products with potential for geographical indication and to provide that such products contribute to the region.

Keywords